close
Share with your friends
Anastasia Edakina

Anastasia Edakina

Manager | Regulatory Services

KPMG i Norge

Anastasia jobber i enheten for Finansregulatorisk rådgivning i KPMG, som er den ledende ekspertgruppen innen regulatorisk rådgivning og implementeringsstøtte. Anastasia har de siste årene jobbet  i Finanstilsynet med å utvikle, utrede og tolke lov- og regelverk på soliditetsområdet, spesielt på områder kredittrisiko, operasjonell risiko, motpartsrisiko og leverage ratio, samt ansvarlig kapital.

Anastasia jobbet med å implementere EU-regelverk i norsk rett, og har god oversikt over regelverksutviklingen med endringer i CRD IV/CRR og nye standarder fra Baselkomitéen.

Hun var blant annet ansvarlig for deltakelse fra norske banker i EBAs regelmessige og ad-hoc baserte konsekvensanalyser for å kartlegge effekter av foreslåtte nye regler og standarder på soliditetsområdet.  Anastasia har i tillegg lang erfaring fra søknadsbehandling og oppfølging av IRB-banker, samt god kjennskap til IFRS 9-rammeverk og ECL-modeller i IFRS 9.


Kontakt:
anastasia.edakina@kpmg.no
+47 4707 9241
LinkedIn

Kompetanseområder
Kredittrisiko Operasjonell risiko Styring av finansiell risiko
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2012 Master i Samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

  • 2007 Bachelor i Økonomi og Administrasjon, Høgskolen i Harstad

Arbeidserfaring
  • 2019 – d.d. KMPG AS, Manager

  • 2013 – 2019 Finanstilsynet, Seniorrådgiver i seksjon for soliditetsregulering

  • 2012 – 2013 Finanstilsynet, Rådgiver i seksjon for prospektkontroll og finansiell rapportering

  • 2008 – 2011 Netfonds Bank AS, Controller/økonomimedarbeider

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere