close
Share with your friends

Magnus Digernes

Director

KPMG i Norge

Magnus har mer enn 15 års arbeidserfaring og har ledet større prosjekter innen risikostyring, internkontroll og internrevisjon i så vel offentlig som privat sektor. Han har god erfaring med å kommunisere tydelig med både toppledelsen, linjeledelsen og operativt personell, på en slik måte at de ser merverdien av tiltak for å styrke internkontrollen. Magnus er kundeansvarlig og prosjektleder for flere av KPMGs internrevisjonskunder. Dette innebærer ansvar for løpende kommunikasjon med kunden, totaloversikt over prosjekter, utarbeidelse av årsplaner og årsrapporter. Videre har Magnus lang erfaring med risikostyring, både gjennom implementeringsprosjekter og som leder av risikostyringsfunksjon.

Kontakt

Telefon: +47 4063 9695
E-post: magnus.digernes@kpmg.no
LinkedIn

Kompetanseområder

Risikorådgivning Rådgivning Tjenester - internrevisjon, risiko og compliance
Magnus Digernes

Utdanning og kvalifikasjoner

 • Sivilagronom, økonomi- og ressursforvaltning, Universitet for Miljø- og Biovitenskap, 2001

 • Handelshøyskolen BI, delprogram Master of Management, 2006.

Akkreditering

 • Certified Internal Auditor (CIA) (2006)

 • Diplomert Intern Revisor (2006)

 • Certified Fraud Examiner (CFE) (2011)

 • Certification in Risk Management Assurance (CRMA) (2013)

Arbeidserfaring

 • KPMG Norway: Director Risk Consulting (feb. 2017 – dd)

 • Yara: Head of Enterprise Risk Management (aug. 2016 – feb. 2017)

 • KPMG Norway: Senior Manager Risk consulting

 • Petroleum Geo-Services: Rådgiver i internrevisjonen (2009-2011)

 • PwC: Senior Associate Advisory (2007-2009)

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg