Cathrine Bjerke Dalheim

Managing Partner KPMG Law

KPMG i Norge

Cathrine er Managing Partner i KPMG Law og har arbeidet med rådgivning knyttet til internasjonale arbeidsforhold siden 1998. Før hun startet i KPMG, arbeidet hun i avdelingen «Corporate Expatriate Services» i Norsk Hydro. Cathrines hovedkompetanse er internasjonal beskatning, internasjonal trygderett, arbeidsrett og pensjonslovgivning og hun jobber med flere globale selskaper med internasjonale arbeidsforhold. Hun har også vært med på å utvikle et spisset forretningsområde for utenlandske selskaper som driver midlertidig virksomhet i Norge, herunder ivaretakelse av arbeidsgivers forpliktelser i Norge, internprising, vurdering av eksponering for skattepliktig virksomhet i Norge med mer. Cathrine jobber på tvers av flere ulike bransjer, blant annet med kunder innen finans, olje og gass, shipping, samt bygg og anlegg.

Kontakt

E-post: cathrine.dalheim@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9055
LinkedIn

Kompetanseområder
Bankvirksomhet Bygg- og anleggsvirksomhet Energi og naturressurser Internprising Juridiske tjenester Olje og gass Skatt og avgift Økonomitjenester
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 1998, Cand.jur., Universitet i Oslo

  • 1997, Spesialfag Bayerische Julius-Maximilian-Universität

Akkreditering
  • Advokatbevilling, 2004

Arbeidserfaring
  • 2021 - d.d., Managing Partner KPMG Law

  • 2000 – 2021, KPMG Law Advokatfirma, advokat og partner. Partner fra 2008.

  • 1998 – 2000 Norsk Hydro, konsulent