close
Share with your friends

Chris Culina

Director

KPMG i Norge

Chris har bred og allsidig erfaring fra operative sikkerhetsmiljøer i BDO, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Norsk Helsenett, drift og utvikling ved Universitetet i Oslo, samt flere andre bransjer. Mye av sikkerhetsarbeidet har bestått i ledelse av hendelseshåndtering, forensics, og analyse av skadelig programvare, nettverkstrafikk og logger relatert til målrettede angrep og digital spionasje. Han har stått bak avsløringer av flere nettverksoperasjoner som har truet nasjonale interesser.

Den varierte bakgrunnen har bidratt til svært god trusselforståelse og en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet. Dette har vist seg å være meget verdifullt i møte med virksomheter, spesielt i situasjoner hvor avklaring av reelle behov har hatt stor betydning for iverksetting av effektive tiltak, og dermed skjerping av sikkerhet og beredskap på kort og lang sikt.

Chris har et stort kontaktnettverk innen informasjonssikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom tillitsforhold og medlemskap i lukkede fora, deltar han aktivt i taktisk samarbeid med likesinnede fra alle sektorer.

 

Kontakt

E-post: chris.culina@kpmg.no

Telefon: +47 4770 6778

LinkedIn

Kompetanseområder

Big data-teknologi Cybersikkerhet Datasikkerhet Risikoanalyse
Chris Culina

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2010 - 2013, Programmering og nettverk, Universitetet i Oslo

  • 2007 - 2008, Realfag og teknologi, Universitetet i Agder

  • 2003 - 2004, Statsvitenskap enkeltemner, Universitetet i Oslo

  • 2000 - 2002, Jus, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

  • 2019, DNB ASA, Senior trusseletterretningsanalytiker

  • 2015 - 2018, BDO AS, Director/Leder BDO CERT

  • 2015, Norsk Helsenett SF, Sikkerhetsanalytiker

  • 2013 - 2014, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet/NorCERT, Overingeniør

  • 2011 - 2013, Universitetet i Oslo/USIT, Avdelingsingeniør

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg