close
Share with your friends
Vegard Bøhnsdalen

Vegard Bøhnsdalen

Senior Manager

KPMG i Norge

Vegard er en erfaren rådgiver innenfor finansbransjen. Hans kjerneområde er bistand innenfor regulatoriske utfordringer i forsikringsbransjen, samt risikostyring og internkontroll. Vegard har tidligere bistått en rekke kunder som fagressurs i forbindelse med Solvency II-implementering og er kundeansvarlig for flere av KPMGs internrevisjonskunder. Han har i samme periode vært utleid som risikostyrings- og compliancefunksjon, og som økonomicontroller i et større offentlig anskaffelsesprosjekt. Basert på dialog med både norske myndigheter og det internasjonale fagmiljøet i KPMG har Vegard etablert en god forståelse av det regulatoriske landskapet som norske forsikringsselskaper befinner seg i. Målet er å bidra til økt innsikt og samtidig gi en forretningsmessig fordel til KPMGs kunder.

Kontakt

E-post: vegard.bohnsdalen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 6898
LinkedIn

Kompetanseområder
Bedriftsrådgivning Internasjonale markeder Myndigheter og offentlig sektor Nasjonale markeder Risikorådgivning Rådgivning Styring av finansiell risiko Tjenester - internrevisjon, risiko og compliance Økonomistyring
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2012: Master of Science in Economics and Business Administration, Copenhagen Business School, Spesialisering: Applied Economics and Finance

  • 2010: Bachelor økonomi og administrasjon, Trondheim Økonomiske Høgskole, Spesialisering: Finansiell styring

Arbeidserfaring
  • 2012 - d.d.: KPMG AS - Financial Risk Management

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere