Nils Harald Børve

Director

KPMG i Norge

Nils Harald er Direktør i Risk Consulting. Han har over 17 års erfaring med IT Governance, Risk & Compliance. Nils Harald har spesialisert seg innenfor området teknologi, styring og kontroll. Han bistår våre kunder med å vurdere og etablere god styring og kontroll i virksomheter der teknologi spiller en vesentlig rolle (IT Governance), han har også inngående kunnskap om regulatoriske forhold (Compliance) som stiller krav til teknologi, eksempelvis GDRR/Personvern. Han gjennomfører en rekke evalueringer, utredninger, granskninger og risikovurderinger knyttet til teknologi. Nils Harald kjennetegnes med en svært tverrfaglig bakgrunn med god teknisk dybdeforståelse kombinert med sterk forretningsforståelse.

Kontakt

E-post: nils.harald.borve@kpmg.no

Telefon: +47 4063 9702

LinkedIn

 • Cybersikkerhet
 • Datasikkerhet
 • IT-administrasjon
 • Informasjonssikkerhet, personvern og tilgjengelighet
 • Skyen
 • Teknologisk innovasjon
 • 2007, Spesialisering i Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI

 • 2004, Mesterfag, Bergen tekniske fagskole

 • ISO 27001 Lead implementer

 • 2018 - d.d., KPMG, Direktør Risk Consulting

 • 2016 – 2018, PwC Bergen, Senior Manager

 • 2007 – 2015, KPMG, Senior Manager, Informasjon- og cybersikkerhet

 • 2004 – 2007, Helse Vest IKT, Konsulent/Sikkerhetsrådgiver