Jo M. Appelqvist Bakken

Jo M. Bakken

Manager

KPMG i Norge

Jo har lang erfaring fra konsulentbransjen og offentlig forvaltning hvor han har deltatt i, og ledet prosjekt og utredninger innen styring, forvaltning og samfunnsøkonomiske analyser. Jo har bred kompetanse og kunnskap om organiseringen, styringen og finansieringsmodellene i jernbane- og kollektivsektoren i Norge. Han har erfaring med strategiske og politiske beslutnings- og styringsprosesser i offentlig sektor, endringsledelse, virksomhetsstyring, gevinstplanlegging og realisering og anvendelse av det formelle rammeverket for statlig virksomhet, herunder økonomiregelverket i staten, statsbudsjettprosessen og etats- og eierstyring mv.

Kontakt:

jo.bakken@kpmg.no
+47 9248 4343
LinkedIn

Kompetanseområder
Buss og tog Godstransport jernbane Infrastruktur Jernbaneinfrastruktur Jernbaneselskaper Megatrendek Mobilitet og konnektivitet Sosiale verdier og adferd Transport og logistikk Transportinfrastruktur
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2012 Master statsvitenskap, Universitetet i Oslo

  • 2006 Bachelor sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

  • 2004 Markedsøkonom, BI Bergen

Arbeidserfaring
  • 2018 – dd. KPMG AS, Manager

  • 2015 – 2018 Jernbanedirektoratet, seniorrådgiver

  • 2012 – 2015 Multiconsult, rådgiver

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere