Jenny Berthelsen

Manager/Autorisert regnskapsfører

KPMG i Norge

Jenny Berthelsen er manager Global Mobility Services i KPMG Law Advokatfirma. Hun bistår norske og internasjonale selskap som har etablert seg i Norge med regnskap, moms og årsoppgjør.

Kontakt

E-post: jenny.berthelsen@kpmg.no

Telefon: +47 4063 9774

LinkedIn

  • Internasjonale markeder
  • 2018, Enkeltemner i skatterett og regnskap, NMBU og Handelshøyskolen BI

  • 2016, MSc i Financial Economics, Handelshøyskolen BI

  • 2014, BSc i Økonomi og Administrasjon, Høgskolen i Oslo og Akershus

  • Autorisert regnskapsfører

  • 2014 - d.d, KPMG Law Advokatfirma, Manager

  • 2013 - 2014, Xynteo, Arena team