Bilde av Helge Brynestad

Helge Brynestad

Director, Advisory

KPMG i Norge

Helge har vært ansatt i KPMG siden 2001 og har primært jobbet med internrevisjon, rådgivning og revisjon knyttet til bank- og finansieringsvirksomhet. Han er fagansvarlig for internrevisjon for finansforetak i KPMG og har prosjekt- og oppdragsansvar for flere av KPMGs internrevisjonsleveranser innenfor bank og finans. Han har også erfaring fra internrevisjon innen kraftbransjen og offentlig sektor. Helge har spesialkompetanse relatert til finansinstitusjonenes kredittprosesser og kredittmodeller, herunder systemløsninger. Han har betydelig erfaring fra rådgivning og revisjon knyttet til risikostyring, compliancekontroll og ICAAP-prosesser. Han har også erfaring fra internrevisjonsprosjekter relatert til AML-regelverket, godtgjørelser, informasjonssikkerhet, oppfølging av tjenesteutsetting og mortpartsrisiko leverandører. Helge har også vært prosjektleder for gransking av interne misligheter. Helge inngår også i KPMG Advisorys interne Quality Risk Management team.

Kontakt

E-post: helge.brynestad@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9505
LinkedIn

Kompetanseområder
Bankvirksomhet Energi og naturressurser Forsikring Rådgivning Økonomitjenester
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2001 - Masterprogram BI Senter for Lederutdannelse: Operasjonell revisjon og administrativ kvalitetssikring

  • 1996 - Masterprogram BI Senter for lederutdanning: Investering og finansiering

  • 1990 - Siviløkonom, Siviløkonomutdanningen i Bodø

Akkreditering
  • 2001 - Diplomert internrevisor. Norges Interne Revisorers Forening

Arbeidserfaring
  • 2001 - dd: KPMG AS Direktør Advisory

  • 1995 - 2001: Sparebanken Hedmark. Seniorkonsulent

  • 1992 - 1995: Nes Innkjøpslag BA. Forretningsfører/daglig leder

  • 1990 - 1991: Bjertnes videregående skole. Adjunkt

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere