Fridtjof Brodtkorb

Senior Manager

KPMG i Norge

Fridtjof har lang erfaring og breddekompetanse på salg, analyse, behovsavdekking, design, utvikling og implementering av CRM relaterte it-løsninger. Dette innbefatter pådriverrolle for å skape effektive prosesser, finne kreative løsninger og sørge for informasjonsdeling i hele organisasjonen.

Han har arbeidet med forskjellige CRM systemer, men har primært hatt fokus på Microsoft Dynamics de siste årene. Fridtjof har over 18 års erfaring fra forskjellige større norske og internasjonale IT-leverandører, og har høy kompetanse innen anskaffelse og implementering av CRM-prosjekter. Dette har gitt ham bred erfaring på tvers av fagområder og bransjer. Han har god forretningsforståelse og ser raskt hvordan nye IT-løsninger kan anvendes for å skape reell verdi for virksomheten. Han trives godt i rollen som bindeledd mellom IT og forretningsenhet.


Kontakt:
E-post: fridtjof.brodtkorb@kpmg.no
Telefon: +47 9324 0734
LinkedIn

 • Bedriftsrådgivning
 • IT-administrasjon
 • IT-organisasjon
 • IT-rådgivning
 • IT-strategi
 • Innovasjon
 • Ledelse av transformasjonsprogram
 • Løsningsnettverk
 • Rådgivning
 • Rådgivning for IT-direktør
 • 1997 Krigsskolens Kvalifiseringskurs

 • 1994 Bachelor of Business Administration Handelshøsykolen BI, Oslo

 • 1989 Befalsskolen for Hærens Våpentekniske Korps

 • SCRUM Master

 • 2017 – dd. KPMG AS, Senior Manager, Business Platform Services

 • 2014 – 2017 Microsoft Norge, Solution Sales Professional

 • 2008 – 2014 Crayon/CRM Insight, Senior rådgiver

 • 2004 – 2007 Intentia/Lawson, Konsulent

 • 1999 – 2004 Hands/Customax ASA, Konsulent