Esther Amalie Voktor Borgen

Manager

KPMG i Norge

Esther er Manager i Business Integrity & Compliance i KPMG Norge som er en del av Forensic services/Gransking & Compliance. Hun har bred operasjonell erfaring fra compliance arbeid i virksomheter med utstrakt internasjonal aktivitet. Hun har særskilt kompetanse i å utvikle og implementere compliance programmer, herunder metode og verktøy, opplæring og rådgivning, varsling samt rapportering til ledelse og myndigheter. Esther har erfaring fra å ha jobbet i Europa, Afrika og Asia innenfor en rekke forretningsområder, herunder bygg og anlegg, fornybar energi og olje og gass. I KPMG har Esther hatt ansvar for å utvikle digitale løsninger og rammeverk innenfor compliance og forretningsetikk.

Kontakt

E-post: esther.borgen@kpmg.no

Telefon: +47 928 68 243

  • Digitalt dreven transformasjon
  • Håndtering av tredjepartsrisiko
  • Risikostyring
  • Transformasjon
  • 2015, Master of Science (M.Sc.), Industriell Økonomi- og Teknologiledelse (Sivilingeniør), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

  • 2013, Industriell Økonomi- og Teknologiledelse (Sivilingeniør), Nanyang Technical University, Singapore Master of Science (M.Sc.)

  • 2009, Ba. hons, University of Warwick, UK

  • 2018 - d.d., KPMG AS, Manager fra 2019

  • 2015 - 2018, Multiconsult ASA, Compliance Officer

  • 2014, The Royal Norwegian Embassy, Beijing Trainee