Endre Berner

Manager

KPMG i Norge

Endre er Manager i gruppen som arbeider med verdivurdering og finansiell modellering i KPMG. Han er utdannet statsautorisert revisor og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Som Manager i KPMG Deal Advisory bistår Endre klienter med verdivurdering og finansiell modellering i forbindelse med transaksjoner, strategiske beslutninger, forhandlinger, konflikter og tvister, finansieringsspørsmål og finansiell rapportering. Han har tidligere arbeidet som revisor og bistår revisjonsteam løpende som ekspert innen verdivurdering.

Gjennom rollen som analytiker og prosjektleder har han erfaring med komplekse problemstillinger knyttet til verdivurdering og finansiell modellering. Han har bred erfaring fra ulike bransjer.

 

Kontakt

E-post: endre.berner@kpmg.no

Telefon: +47 4063 9362

LinkedIn

  • Internasjonale markeder
  • Nasjonale markeder
  • Revisjon
  • SMB-markedet
  • 2015, Master i regnskap og revisjon, Norges Handelshøyskole

  • 2013, Master i økonomisk styring, Norges Handelshøyskole

  • 2012, Semesterstudie, University of Calgary

  • Statsautorisert revisor

  • 2013 - d.d, KPMG AS, Manager Deal Advisory