close
Share with your friends
Eivind Bernhardsen

Eivind Bernhardsen

Director i Risk Analytics

KPMG i Norge

Eivind har 18 års erfaring med analyser av finansiell stabilitet, finansiell regulering og utvikling av risikomodeller og analyseverktøy for Norges Bank og Finanstilsynet. Han har blant annet bidratt til utviklingen av kredittrisikomodellen SEBRA, stresstestingsverktøy, og tilsynets referansemodell for pilar-2 påslag for bankenes kapitaldekning. Eivind har lang erfaring fra søknadsbehandling og oppfølging av IRB-banker. Han har hatt konsulentoppdrag for IMF og var Finanstilsynets representant i sekretariatet for Finanskriseutvalget. Eivind er cand.oecon fra Universitetet i Oslo i 2001.

Kontakt

E-post: eivind.bernhardsen@kpmg.no

Telefon: +47 997 29 380

LinkedIn

Kompetanseområder
Analyseegenskaper Data og analyser Deskriptiv analyse Forbrukerrettigheter Kapital Offentlig politikk og regulatorisk endring Overgang til IFRS Prediktiv analyse Regnskapsstandarder Stresstesting
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2001, Cand.oecon, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring
  • 2018 - d.d, KPMG AS, Director

  • 2008 - 2018, Finanstilsynet, Spesialrådgiver

  • 2002 - 2005, Universitetet i Oslo, Stipendiat

  • 2000 - 2008, Norges Bank, Rådgiver

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere