Mia Lund Antonesen | KPMG | NO
close
Share with your friends

Mia Lund Antonesen

Senior Manager

KPMG i Norge

Mia har femten års erfaring fra økonomi, administrasjon og ledelse i ulike selskaper. Hun er statsautorisert revisor, og har vært utleid som linjeleder og prosjektleder i flere selskap i løpet av de siste åren hvor hun har bistått med endringer og implementering, så vel som løpende rapportering og forbedring av rutiner. Hun besitter spisskompetanse innen internkontroll over finansiell rapportering, og har spesielt fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid og risikostyring som beslutningsstøtteverktøy. På denne måten kan hun bistå virksomheter å i større grad prioritere knappe ressurser mot de mest kritiske risikoene.

Kontakt

E-post: mia.lund.antonesen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9739
LinkedIn

Kompetanseområder

Attestering Bedriftsrådgivning Bekreftelser Mennesker og endring Optimalisering av arbeidsstyrken Revisjon Risikorådgivning Rådgivning Tjenester - internrevisjon, risiko og compliance Økonomistyring

Utdanning og kvalifikasjoner

 • 2003 Høyere revisorstudium / Statsautorisert revisor NHH

 • 2001 Bachelor i revisjon, Høgskolen i Østfold

 • Januar 2000 - Juni 2000 Utveksling Macquarie University Sydney

 • 1999 Økonomi og administrasjon (BI Stavanger)

Akkreditering

 • LEAN Green Belt (2016)

 • PRINCE 2 Foundation (2014)

 • IFRS Akkreditering (2009)

 • Statsautorisert revisor (2004)

Arbeidserfaring

 • 2012-dd. KPMG Bergen. Senior Manager Advisory

 • 2007-2012. KPMG Bergen. Senior Manager Audit

 • 2003-2007. KPMG Oslo. Senior Associate Audit

 • 2001-2003. KPMG Bergen Manager, Associate Audit

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg