Mats Aaberg

Senior Manager

KPMG i Norge

Mats er Senior Manager ved revisjonsavdelingen i Bergen. Han har over 10 års erfaring både fra børskunder og andre store og mellomstore foretak. Mats har omfattende erfaring både fra rådgivning og revisjon innen fagområder som verdsettelse, finansielle instrumenter, virksomhetsoverdragelser og skatt. Som medlem av KPMG sin bransjegruppe for børskunder har Mats inngående kunnskap om IFRS relaterte problemstillinger samt internkontroll knyttet til finansiell rapportering. Bruk av ny teknologi i revisjonen er et område han er engasjert i, herunder bruk av data og analyser som gir kundene økt verdi i form av konkrete tilbakemeldinger om deres egne prosesser og kontroller.

Kontakt

E-post: mats.aaberg@kpmg.no

Telefon: +47 4063 9656

LinkedIn

  • Internasjonale markeder
  • Revisjon
  • Verdsettelse ved oppkjøp
  • 2013, Master i regnskap og revisjon, NHH

  • 2008, Master i Finans, NHH

  • Statsautorisert revisor

  • IFRS

  • ICoFR

  • USGAAS

  • 2008 - d.d., KPMG AS, Revisor