close
Share with your friends
Martin Hartmann Aasness

Martin Hartmann Aasness

Senior Manager

KPMG i Norge

Martin Aasness er senior manager i Advisory og har mer enn 10 års erfaring med ledelse og styring, samt økonomistyring og regnskap i statlig forvaltning. Han har praktisk erfaring som mellomleder i et direktorat, og har bidratt i endringsprosesser og organisasjonsutviklingsprosjekter. Martin har ledet flere prosjekter og utviklingsarbeid, og er en god formidler. Martin har god rolleforståelse og har bekledd ulike roller som for eksempel rådgiver, revisor, etatsstyrer og tilskuddsforvalter. Han kjenner statlig forvaltning meget godt, og har også gode kunnskaper om kommunal sektor.

Kontakt

E-post: martin.aasness@kpmg.no

Telefon: +47 9282 2095

LinkedIn

Kompetanseområder
Bedriftsrådgivning Endringsledelse Mennesker og endring Myndigheter og offentlig sektor Nasjonale myndigheter Regionale myndigheter Rådgivning Strategiutvikling og -implementering Universiteter og høyskoler Utdanning
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2004, siviløkonom, NHH

  • 2001, Øk/Adm, HiOA/Oslo Met

Arbeidserfaring
  • 2018 - d.d, KPMG, senior manager - Advisory

  • 2016 - 2018, Direktoratet for økonomistyring (DFØ), fungerende nestleder i avdeling for forvaltning og analyse

  • 2011 - 2015, DFØ, seniorrådgiver - kompetansetjenester og utvikling av regelverk

  • 2010 - 2011, Kunnskapsdepartementet (KD), seniorrådgiver - etatsstyring av statlig institusjoner og tilskuddsforvaltning private institusjoner

  • 2005 - 2010, Riksrevisjonen - 2005-2018, og DFØ - 2008-2010

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere