Veksten er så sterk at mange virksomheter har problemer med både rekruttering og å beholde kompetansen. Det viser KPMGs lokale topplederundersøkelse.
 

– Et av hovedfunnene er at mange virksomheter sliter med å få tak i nok folk. Dette gjelder særlig folk med teknologikompetanse, forteller Eirik Øsebak som er regionsansvarlig for KPMG på Sørvestlandet.

Undersøkelsen baserer seg på intervjuer med 20 toppledere på Nord-Jæren. Øsebak forklarer at flere av funnene samsvarer med KPMGs nasjonale topplederundersøkelse fra mars i år.

 

– Vi ser at bedriftene i vår region som har tatt en offensiv tilnærming til digitalisering og bærekraft opplever at dette er i ferd med å bli et konkurransefortrinn. Både fordi det gjør dem til en mer attraktiv arbeidsgiver og fordi det skaper nye forretningsmuligheter og bidrar til økt lønnsomhet og effektiv drift. Både bærekraft og digitalisering er trender som vi vet at pandemien har akselerert.

Et annet funn fra undersøkelsen, som også stemmer overens med KPMGs nasjonale topplederundersøkelse, er at lederne på Nord-Jæren er klar over den økte faren for cyberangrep.

– Lederne som har deltatt i undersøkelsen sier at de tror det bare er et spørsmål om tid før de direkte eller indirekte blir påvirket av et cyberangrep. Mange innser dessuten at de nok har begrenset kunnskap bildet og egen sårbarhet, forklarer Øsebak.

Da rapporten ble skrevet, så det ut som om Norge var på vei ut av pandemien, kurvene pekte oppover, og mange næringslivsaktører så lyst på framtida. Med oppdagelsen av Omikron-varianten, som nå også har kommet til Norge, er bildet igjen blitt mer usikkert. Øsebak er likevel optimistisk med tanke på framtida.

Eirik Øsebak

Regionsansvarlig, KPMG Sørvestlandet

– Noe av det topplederne i distriktet sier til oss er at mange av dem ønsker å hente gevinst fra  effektiviseringstiltak og rasjonaliseringsprosesser som de har iverksatt i løpet av pandemien.  Dette kan bidra til å gjøre de mer robuste hvis vi igjen går mer usikre tider i møte, avslutter Øsebak.  

Last ned rapporten