Å ha gått noen uvanlige veier i livet kan gi kunnskap, klokskap, innsikt og erfaring

I KPMG setter vi folk først – og for å bli den beste rådgiveren for våre kunder, er vi avhengig av de beste folkene. Vi mener at et team der menneskene har ulike bakgrunner og perspektiver vil ha et større potensial enn et team der alle tenker likt.

I vår bransje har det vært tradisjon for å rekruttere mennesker med ganske lik bakgrunn. Flinke folk med solid utdanning fra et ganske snevert utvalg av skoler. Vi skal selvsagt fortsette med å rekruttere fra de beste utdanningsmiljøene, men vi vil også bli kjent med deg som kanskje har en annen bakgrunn, andre erfaringer og perspektiver. Kanskje har vi ikke fanget deg opp i rekrutteringsprosessen tidligere. Kanskje har du trodd at ikke KPMG er noe for deg? At vi kun ansetter en viss type mennesker med en bestemt bakgrunn og strømlinjeformede CV-er? Dette vil vi gjøre noe med, og derfor søker vi nå aktivt etter andre typer kandidater.Noen av områdene vi jobber med:


Strategi

Transaksjoner

Cybersikkerhet

Teknologiutvikling

Kunstig intelligens

Organisasjonsutvikling

Lønnsomhetsforbedringer

Prosesesseffektivisering

Bærekraftsrådgivnig

Juridiske tjenester

Risikovurderinger

Skatt og moms

Økonomi

Revisjon

Har du spørsmål?

Da kan du gjerne ta kontakt med Sara Stegen, rekrutteringsansvarlig i KPMG.E-post: sara.stegen@kpmg.no
Telefon: +47 932 61 175