close
Share with your friends

Gøy å se at du er interessert i å jobbe hos oss!

Hei! Mitt navn er Hans Christian Pretorius og jeg jobber i KPMGs Cyber & Security-team. Vi leter etter flere dyktige folk, og jeg har derfor satt meg ned med noen av mine kolleger for å få noen innspill.

Som du kan se i videoene under, har Marianne, Navjot, Nils Harald og Isuf ganske ulike bakgrunner, og de har forskjellige innganger til hvorfor det er så interessant å jobbe i KPMG. Jeg anbefaler deg å ta en titt på alle videoene så du har best mulig vurderingsgrunnlag til å finne ut om KPMG er riktig sted for deg.

For å gi deg et godt innblikk i hvordan det er hos oss, har jeg stilt dem en rekke spørsmål om alt fra arbeidsoppgaver til hva som motiverer dem til å dra på jobb hver morgen. Navjot har for eksempel aldri hatt en blåmandag etter at hun begynte hos oss!

Vi leter etter dyktige folk til en rekke forskjellige stillinger. Oversikten over alle stillingene finner du her og nederst på siden. Lykke til!

Hans Christian Pretorius

Hans Christian Pretorius, KPMG Norge

Dine kommende kollegaer – hør hva de har å si

Marianne har lang erfaring med cybersikkerhet fra blant annet Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Som tidligere leder for Felles cyberkoordineringssenter (FCKS) har hun solid innsikt i ulike aspekter av cybersikkerhet og -trusler som påvirker norske virksomheter. I KPMG er Marianne fagansvarlig for deteksjon og hendelseshåndtering og mentor for yngre kollegaer.

Navjot er fagleder sikkerhet i KPMG sin avdeling for sikkerhet og beredskap. Hun har bred erfaring og ledet sikkerhet- og beredskapsarbeid innenfor flere bransjer, blant annet politi, forsvar og utenriksdepartementet. Hennes ansvarsområder i KPMG omhandler blant annet bistå i evaluering og implementering av helhetlig sikkerhetsstyring, etterforsking, risikoanalyse, etterretning og evaluering av beredskapsøvelser, krise- og beredskapshåndtering.

Nils Harald er Direktør i KPMG Cyber & Security. Han har over 20 års erfaring med IT Governance, Risk & Compliance. Nils Harald har spesialisert seg innenfor IT sikkerhetsledelse og regulatoriske områder knyttet til teknologi. I KPMG er han leder for KPMG Cyber & Security sin faggruppe for cyber risk & strategy. Nils Harald kjennetegnes med en svært tverrfaglig bakgrunn med god teknisk dybdeforståelse kombinert med sterk forretningsforståelse.

Isuf er sikkerhetsanalytiker og etterforsker innen digital sikkerhet. Han bidrar til utvikling og levering av tekniske tjenester med fokus på hendelsehåndtering og trusseletteretning. Han har en mastergrad i informasjonssikkerhet med spesialfelt innen kunstig intelligens og maskinlæring. Isuf var blant vinnerne av "Telenor – NTNU Artifical Intelligence Lab Award" i 2017.

Store ambisjoner

Vi lærer mye av å jobbe med de mest krevende kundene og de mest utviklende prosjektene i Norge. Hos oss jobber det konsulenter som brenner for god sikkerhetskultur og ser det som helt avgjørende for norsk konkurransekraft og sikkerhet. Men det jeg kanskje er mest stolt av er at vi har mennesker som vil dele kunnskap, støtter hverandre og sammen strekker seg langt for kundene våre.

Hasse Kristiansen
Partner i KPMG Cyber & Security

Noen av områdene vi jobber med:

Identitetsløsninger

Identitetsløsninger er en viktig byggekloss i digitaliseringen hos store offentlige og private virksomheter. KPMG har det ledende fagmiljøet innen identitetsløsninger, elektronisk ID, PKI og eSignaturer. Vi har store prosjekter innen dette området og venter fortsatt vekst.

Sikker sky

Skyløsninger er for mange organisasjoner det første store skrittet mot en virtuell plattform for organisasjonens prosesser og data. Overgangen til sky innebærer sikkerhetsutfordringer knyttet til teknologi, arkitektur, prosess og styring. Gjennom dyp forståelse for samspillet mellom de ulike elementene setter vi virksomhetene i stand til å gjennomføre overgangen til skyleveranser på en sikker måte.

Hendelseshåndtering

Evne til å oppdage hendelser og legge til rette for god oversikt og synlighet i IKT-infrastrukturen er et svært viktig sikkerhetstiltak. Vi hjelper virksomheter med å etablere deteksjons- og hendelseshåndteringskapasitet som støtter virksomhets digitaliseringsstrategi og er tilpasset dagens risiko- og trusselbilde.

Om KPMG Cyber & Security

I KPMG jobber mer enn 50 eksperter med cybersikkerhet. Vi brenner for å beskytte digitale verdier og infrastruktur i norske virksomheter. Våre prosjekter er ofte samfunnskritiske og utgjør en vesentlig forskjell for våre oppdragsgivere.  De siste årene har vi vokst til å bli Nordens ledende aktør innen cybersikkerhet.