close
Share with your friends

I KPMG region Nord jobber nærmere 100 eksperter innen rådgivning, revisjon og advokattjenester. Regionen er i sterk vekst og trenger flere spesialister med på laget. Vil du ha stor innflytelse på egen arbeidshverdag og samtidig jobbe med de mest spennende kundeoppdragene i regionen? Bli en del av et tverrfaglig miljø i vekst!

Vi søker nå revisorer til våre kontorer i Troms og Finnmark med oppstart høsten 2021.

Hva gjør vi?

Vi tilbyr nyskapende tjenester av høy kvalitet innen mange fagområder - og til en rekke bransjer. Vi kombinerer lokal kunnskap og erfaring med global innsikt og ekspertise. Derfor finner vi de beste løsningene på kundenes store og små utfordringer.

Revisjon

Vi hjelper kundene å forstå fortiden for å gi råd om fremtiden. Det handler om å skape trygghet og tillit for eiere, långivere, aksjonærer, samarbeidspartnere og det offentlige.

Rådgivning

Våre kunder får tryggheten og innsikten de trenger for å ta gode beslutninger for komplekse problemstillinger.

Advokattjenester

Vi hjelper kundene å planlegge og ta riktige beslutninger knyttet til skatt, avgift og forretningsjus.

Hva kjennetegner oss?

Illustrasjon: mennesker og jordklode

Kunnskap og kompetanse

Lokale spesialister med et stort nasjonalt og globalt miljø i ryggen. Hos oss jobber eksperter med sterk faglig tyngde.

Illustrasjon

Gode utviklings- og karrieremuligheter

I KPMG er det gode karrieremuligheter. Vi fokuserer på kompetansedeling og samarbeid.

Illustrasjon

Inkluderende arbeidsmiljø

Vi vet at samhold styrker samarbeid. Vi støtter og respekterer hverandre.

Revisoryrket er dynamisk og vi er nødt til å tilpasse oss hele tiden. I takt med at kundene våre trapper opp digitaliseringen er vi også nødt til å holde tritt med, og helst ligge i forkant av utviklingen. Det er en spennende tid for revisoryrket og det vil fortsette å skje mye innen teknologi, automatisering og tolkning av data. Dette er spennende for de som er glad i å jobbe med utvikling og som liker kreative utfordringer.

Stig-Tore Richardsen
Partner og leder for revisjon i KPMG Nord-Norge

Dine kommende kollegaer – møt noen av menneskene i KPMG region Nord

Vilhelm er leder for Advisory i region Nord-Norge og medlem av ledergruppen i KPMG Nord. Han har bred erfaring innen ledelse, forretningsutvikling og omstillings- og effektiviseringsprosjekter fra en rekke selskaper i privat og offentlig sektor. Vilhelm har også styreerfaring fra ulike offentligeide og private virksomheter av betydelig størrelse. Vilhelm jobber primært med forretningsutvikling, ledelse, markedsutvikling, strategisk planlegging, organisering og omstillingsprosjekter, verdisimuleringer og økonomisk forecasting. Han er medlem av KPMGs bransjegrupper innen sjømat, kraft og helse, og er Lead Partner på noen av KPMGs største kunder i Nord-Norge.

Les mer

Stine bistår som rådgiver og prosessfullmektig innenfor arbeidsrett, pensjon, skatterett, selskapsrett og arv/generasjonsskifte. Hun leder den nasjonale arbeidsrettsgruppen i KPMG Law og bistår jevnlig innenfor alle aspekter ved arbeidsretten, herunder ansettelse, oppsigelse, virksomhetsoverdragelse, nedbemanning – og omstillingsprosesser. Stine jobber også med pensjon og kan blant annet bistå ved spørsmål knyttet til obligatorisk tjenestepensjon, AFP, lederpensjon og skattemessig behandling av pensjon.

Les mer

Malin er utdannet siviløkonom og jobber som Assistant Manager ved KPMGs kontor i Tromsø. Hun har flere års allsidig revisjonserfaring innenfor et bredt spekter av bransjer. Hun har blant annet jobbet med ulike virksomheter innenfor bank, bil, fiskeri og havbruk, transport, eiendom og varehandel.  I den sammenheng har hun erfaring med alt fra større børsnoterte konsern, til små eierstyrte virksomheter. Hun har også jobbet med flere selskap som rapporterer etter IFRS.

Les mer

Trygve er teknologientusiast og leder KPMGs satsning på cybertech fra våre kontorer i Tromsø. Med spesialkompetanse innen cybersikkerhet leder han nasjonale prosjekter som sikrer kritisk infrastruktur. Trygve har bakgrunn som musiker, og er utdannet ved Handelshøyskolen i København. Etter studiene har Trygve jobbet med web- og apputvikling som gründer, utviklingssjef og daglig leder i en rekke startups.

Les mer

Einar er utdannet siviløkonom og en del av KPMGs nasjonale CFO Advisory-team. Einar har innehatt ulike roller i økonomistab og linjeledelse i norske industribedrifter. Hans hovedkompetanse er forretningsdrift, gjennom ledelse, økonomistyring og strategiutforming. Han har ledet og deltatt i store prosjekter knyttet til omorganiseringer og forretningsutvikling og har hatt sentrale roller i selskapsfusjoner og organisasjonsendringer med hensikt å optimalisere driftsoppfølging og kostnadsstruktur.

Les mer

Vil du bli en del av KPMG region Nord?

Kontakt oss

KPMG region Nord: Våre kontorer