close
Share with your friends

Hvordan passer du inn?

I KPMG jobber mer enn 50 eksperter med cybersikkerhet. Vi brenner for å beskytte digitale verdier og infrastruktur i norske virksomheter. Våre prosjekter er ofte samfunnskritiske og utgjør en vesentlig forskjell for våre oppdragsgivere.  De siste årene har vi vokst til å bli Nordens ledende aktør innen cybersikkerhet. Dette er våre satsingsområder:

ID-kort, illustrasjon

Identitetsløsninger

Identitetsløsninger er en viktig byggekloss i digitaliseringen hos store offentlige og private virksomheter. KPMG har det ledende fagmiljøet innen identitetsløsninger, elektronisk ID, PKI og eSignaturer. Vi har store prosjekter innen dette området og venter fortsatt vekst.

Hengelås, illustrasjon

Sikker sky

Skyløsninger er for mange organisasjoner det første store skrittet mot en virtuell plattform for organisasjonens prosesser og data. Overgangen til sky innebærer sikkerhetsutfordringer knyttet til teknologi, arkitektur, prosess og styring. Gjennom dyp forståelse for samspillet mellom de ulike elementene setter vi virksomhetene i stand til å gjennomføre overgangen til skyleveranser på en sikker måte.

Sikkerhet, illustrasjon

Hendelseshåndtering

Evne til å oppdage hendelser og legge til rette for god oversikt og synlighet i IKT-infrastrukturen er et svært viktig sikkerhetstiltak. Vi hjelper virksomheter med å etablere deteksjons- og hendelseshåndteringskapasitet som støtter virksomhets digitaliseringsstrategi og er tilpasset dagens risiko- og trusselbilde.

Store ambisjoner

– Vi lærer mye av å jobbe med de mest krevende kundene og de mest utviklende prosjektene i Norge, sier Hasse. Hos oss jobber det konsulenter som brenner for god sikkerhetskultur og ser det som helt avgjørende for norsk konkurransekraft og sikkerhet. Men det jeg kanskje er mest stolt av er at vi har mennesker som vil dele kunnskap, støtter hverandre og sammen strekker seg langt for kundene våre, sier Hasse.

Hasse Kristiansen
Partner og leder for KPMG Cyber

Derfor gleder vi oss til å gå på jobb

Dine kommende kollegaer – møt noen av våre eksperter

Marianne har lang erfaring med cybersikkerhet fra blant annet Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Som tidligere leder for Felles cyberkoordineringssenter (FCKS) har hun solid innsikt i ulike aspekter av cybersikkerhet og -trusler som påvirker norske virksomheter. I KPMG er Marianne fagansvarlig for deteksjon og hendelseshåndtering og mentor for yngre kollegaer.

Les mer om Marianne.

Hans Christian er en betrodd rådgiver innen sikkerhetsledelse og -strategi. Med mer enn 20 års erfaring fra offentlig og privat sektor, blant annet som CISO i Evry og leder for NorCERT, har han inngående kjennskap til hvordan virksomheter kan beskytte seg mot angrep mot samfunnskritisk infrastruktur. Som fagleder i KPMG og foredragsholder brenner Hans Christian for å øke kunnskap om hvordan samfunnet kan sikres mot cyberangrep.

Les mer om Hans Christian.

Andreas er siviløkonom med spesialisering innen dataanalyse og rådgiver i cybersikkerhet. Han jobber som oftest med å etablere evne til å oppdage og håndtere sikkerhetshendelser, gjennom å tilrettelegge for god sikkerhetsstyring, utvikle strategier og implementere organisatoriske, administrative og tekniske sikringstiltak.

Les mer om Andreas.

Sikkerhet i høysetet – og i høyden

I KPMG setter vi pris på mangfold og en mangfoldig hverdag. Det er fint å utfordre seg på flere arenaer. Jobb er viktig, men for mange handler et godt liv både om en engasjerende jobb og mulighet for å følge sine interesser på fritiden. For mange handler det om å ha tid for familien og barnas aktiviteter. For noen er friluftslivet en nøkkel til et godt liv.

Andreas er cyberkriger i hverdagen og tindebestiger på fritiden. Som tidligere profesjonell eventyrer dras han mot friluftslivet – sommer som vinter. Sikkerhet er viktig for en dreven friluftsentusiast. Det gjør opplevelsen rikere, og han kan man ta vare på øyeblikket og nyte alt det fine Norge har å by på.

Eventyrer Andreas Orset

Aktuelle stillinger

Spesialister innen cybersikkerhet

Seniorrådgiver – for deg med lang erfaring fra cybersikkerhet.

Vil du også bryne deg på din neste store utfordring innen cybersikkerhet?

Les mer og søk her!

Cybersikkerhetskonsulenter

Juniorrådgiver – for deg som er i starten av din cybersikkerhetskarriere.

Vil du også bryne deg på din neste store utfordring innen cybersikkerhet?

Les mer og søk her!