Vi hjelper deg med å håndtere koronasituasjonen og planlegge for tiden framover.

Spredningen av koronaviruset preger enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn og virksomheter over hele Norge, og i resten av verden. Virksomheter i alle bransjer møter utfordringer de sannsynligvis ikke har stått overfor før.

Vi i KPMG jobber tett med våre kunder for å håndtere umiddelbare konsekvenser av pandemien og virkninger for virksomheten på lengre sikt. Våre fagfolk har erfaring fra krisehåndtering og alle sider av en virksomhets drift, styring og planlegging. Vi gir deg fortløpende informasjon og råd være seg du sitter i et stort konsern eller representerer en mindre bedrift.

Vi tar for oss temaer vi vet du vil støte på – og oppdaterer deg fortløpende på forhold som vil ha direkte effekt for dine ansatte og driften.

Kontakt oss gjerne. Vi er her for å hjelpe deg.

Har du juridiske spørsmål som følge av koronaviruset? Ring oss på +47 4063 9458 for opptil 15 minutter kostnadsfri rådgivning.

Risiko og styring

Risikobildet er for de fleste virksomheter drastisk endret etter Korona-utbruddet; finansiell risiko og cyberrisiko kommer høyt på agendaen. Finn du hvordan du kan sikre finansielle, operasjonelle og IT-tekniske verdier.

Skatt, merverdiavgift og forretningsjus

Skatter og avgifter er gjenstand for flere endringer for tiden. Vi holder deg oppdatert på hvilke endringer som skjer og hvordan de påvirker virksomheter din.

Regnskap og rapportering

Nye regler vil påvirke regnskapsføring og rapportering av nøkkeltall. Vi kan bistå med tilpasninger til en ny situasjon med stor usikkerhet.

Har du spørsmål i forbindelse med årsregnskap eller 1. kvartalsrapport etter IFRS? Ring oss på + 47 909 24 497 for opptil 15 minutter kostnadsfri rådgivning.

Dine ansatte

Regjeringen har foreslått en rekke tiltak som påvirker ansatte og ansettelsesforhold. Her kan du lese våre råd om hvordan du best ivaretar dine ansatte og hvilke implikasjoner tiltakene får for permitteringer, sykelønn og andre forhold.

Digital samhandling og kundeopplevelse

Vi gir deg råd og tips til hvordan du kan legge til rette for digital samhandling – med ansatte og kunder.