KPMG kan bistå med:

  • Prosesser, rutiner, internkontroll og bokføringsoppsett som tilrettelegger for avstembarhet mellom løpende bokføring og IFRS 16-posteringer samt uttrekk til noteinformasjon
  • Valg av verktøy, inkludert verktøy for systemløsning for håndtering av IFRS 16
  • Faglige vurderinger, input til regnskapsmanual, svar på konkrete fagspørsmål og opplæring
  • Implementering av IFRS 16 i intern- og eksternrapportering
  • Ved oppkjøp kan vi utføre leasing-gjennomgang, slik at implementeringseffekten av IFRS 16 for oppkjøpsbalanse og løpende rapportering tidlig kartlegges og måles
  • IFRS 16 som en tjeneste: Vi bistår med å etablere en totalprosess for håndtering av IFRS 16 fra a til å, inkludert regnskapsrutiner og internkontroll som er tilpasset kontraktsmengde og kompleksitet