close
Share with your friends

KPMG kan bistå med:

  • Prosesser, rutiner, internkontroll og bokføringsoppsett som tilrettelegger for avstembarhet mellom løpende bokføring og IFRS 16-posteringer samt uttrekk til noteinformasjon
  • Valg av verktøy, inkludert verktøy for systemløsning for håndtering av IFRS 16
  • Faglige vurderinger, input til regnskapsmanual, svar på konkrete fagspørsmål og opplæring
  • Implementering av IFRS 16 i intern- og eksternrapportering
  • Ved oppkjøp kan vi utføre leasing-gjennomgang, slik at implementeringseffekten av IFRS 16 for oppkjøpsbalanse og løpende rapportering tidlig kartlegges og måles
  • IFRS 16 som en tjeneste: Vi bistår med å etablere en totalprosess for håndtering av IFRS 16 fra a til å, inkludert regnskapsrutiner og internkontroll som er tilpasset kontraktsmengde og kompleksitet
     
Peggy Torgersen Berner

Peggy Torgersen Berner

Partner AAS

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud