close
Share with your friends

Dagens virksomheter opererer i et landskap i stor endring. For å holde tritt med den raske utviklingen må beslutninger tas raskere, med høyere presisjon og tuftet på mye mer data enn tidligere. Mengden informasjon som i dag må samles inn, identifiseres og bearbeides – og farten som kreves – utfordrer menneskets evne til å ta gode beslutninger. KPMG hjelper virksomheter med å håndtere denne utfordringen.

Hva skjuler seg i dine data?

I KPMG Lighthouse jobber teknologer og fageksperter på tvers av revisjon, rådgivning og forretningsjus med å forvandle data til innsikt som skaper verdier og former morgendagens virksomheter. Vi hjelper deg med å identifisere muligheter innenfor:

 • Virksomhetsstyring
  Våre løsninger for virksomhetsstyring vil hjelpe deg å sikre at felles forståelse oppnås i alle deler av virksomheten – og gi deg økt kontroll i alle ledd. 
 • Data og analyse (Data & Analytics – D&A)
  Vi henter ut verdiene i dine data, slik at du kan tilegne deg ny forretningsinnsikt, kartlegge risiko og gripe nye muligheter på en trygg måte.
 • Intelligent automasjon (Intelligent Automation – IA)
  Vi hjelper deg med å utforske og ta i bruk intelligent automasjon for å frigjøre medarbeidere fra tidkrevende, manuelle oppgaver.
 • Kunstig intelligens (Artificial Intelligence – AI)
  Vi hjelper deg med å styrke, akselerere og automatisere beslutninger gjennom bruk av kunstig intelligens.