close
Share with your friends
CIO Survey 2018

CIO Survey 2018

CIO Survey 2018

CIO Survey (pdf) er KPMGs årlige globale undersøkelse om IT-ledelse, som i år er gjennomført for 20. gang. Målt i antall respondenter er undersøkelsen verdens største i sitt slag, og i årets utgave har 3 958 teknologiledere fra 84 land blitt intervjuet om prioriteringer, strategier, budsjetter, mangfold, karriere og fremtidsplaner.

Årets undersøkelse viser at IT-lederen forvalter rekordstore budsjetter, blir vist stadig mer tillit av organisasjonen og går fremtiden i møte med høyere selvtillit og en mer offensiv holdning enn tidligere. Høy endringstakt preger fremdeles teknologimiljøene, og årets undersøkelse tegner et bilde av at CIO-en går fra å være en leverandør til å bli en betrodd rådgiver og viktig pådriver for forretningsutvikling og innovasjon i organisasjonen.

I årets CIO Survey har 143 nordiske IT-ledere blitt intervjuet, og det er de nordiske resultatene som danner utgangspunkt for artiklene på denne siden. Se infografikk over de nordiske resultatene her (pdf).

Hele rapporten kan bestilles via www.hnkpmgciosurvey.com.

Ta kontakt