close
Share with your friends

Happy Sourcing!

KPMG Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey 2018

KPMG Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey (pdf) er en årlig kartlegging av outsourcing-markedet. For 15. året på rad har KPMG snakket med nordiske rådgivere og ledere hos internasjonale outsourcingsleverandører om utvikling, fremtidsutsikter, utfordringer og muligheter i 2018. Rapporten gir et unikt innblikk i de nyeste trendene og hva virksomheter bør fokusere på for å lykkes med outsourcing og utvikle lønnsomme tjenestemodeller i en tid hvor digitalisering og omstilling står øverst på mange virksomheters agenda.