Transport og logistikk

Transport og logistikk

KPMG bruker hele vårt nettverk på tvers av fagdisipliner for å finne de beste løsningene for våre kunder.

KPMG bruker på tvers av eksperter for å bistå innen transport og logistikk.

Vi forstår de finansielle og operasjonelle driverne av transportsektoren, og bistår våre kunder i arbeidet med nåværende og nye problemstillinger. Det innebærer for eksempel markedskonsolidering, deregulering, offentlig privat samarbeid og finansiering.

Målet vårt er å bidra til at våre kunder får gode, effektive og bærekraftige logistikkløsninger – og ikke minst at de er forutsigbare, stabile og langsiktige. Vi har kunnskap innen:

  • Post, logistikk og frakt
  • Luftfart (flyplasser, flyplasselskaper og tjenester innen flyselskaper)
  • Jernbane og busstransport

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today