close
Share with your friends

Teknologi, media og telekommunikasjon

Teknologi, media og telekommunikasjon

Den rivende teknologiske utviklingen skaper både utfordringer og muligheter for TMT- selskaper. KPMG er i forkant av utviklingen.

Den rivende teknologiske utviklingen skaper både utfordringer og muligheter for TMT- se...

Enten det er snakk om gründervirksomheter eller børsnoterte selskaper, må dagens teknologibedrifter jobbe målrettet med å sikre sin markedsposisjon, vekst og lønnsomhet gjennom innovasjon og nyskapning. Den raske adopsjonen av ny teknologi tvinger teknologiledere til å forstå konsekvensene ved utrulling av nye produkter og tjenester, omfavne muligheter og være med på å skape endringer.

KPMGs rådgivere og fageksperter kjenner markedet, endringene i rammebetingelser og de nye kravene og behovene som bransjen står overfor. Vår kombinasjon av bransjekunnskap, global innsikt og teknisk ekspertise, gjør at vi kan hjelpe teknologiledere med å identifisere og forstå kortsiktige og langsiktige konsekvenser av endrede forretningsmodeller, finansielle og teknologiske strategier.

Vi bistår også virksomheter med å kartlegge mulige hindre for transformasjon og endring, og identifisere samarbeidsmodeller som kan bidra til økt verdiskapning. 

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today