close
Share with your friends

Sjømat

Sjømat

KPMGs team knyttet til sjømat har i en årrekke jobbet tett med noen av næringens fremste aktører.

KPMGs team knyttet til sjømat jobber tett med noen av næringens fremste aktører.

Sjømatnæringen er bransje som virkelig kan sies å ha formet verdens bilde av Norge.

Både innen fiske og havbruk markerer norske aktører seg internasjonalt, forankret i flere hundre år lange produksjons- og handelstradisjoner. I begge bransjer har norske aktører hengt godt med på den teknologiske utviklingen, men i et stadig strammere konkurransebilde som blir stadig strammere er det utfordrende å sikre at alle deler av virksomheten hele tiden er konkurransedyktig på internasjonalt nivå.

KPMGs team på sjømat har i en årrekke jobbet tett med – og i noen tilfeller i – noen av næringens fremste aktører. Vi kjenner utfordringene godt, og vet godt hva som skal til for å bringe problemløsningen videre.

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today