Olje og gass

Olje og gass

KPMGs fageksperter innen revisjon, rådgivning og juridiske tjenester bidrar til økt konkurransekraft for olje og gass sektoren.

KPMGs fageksperter bidrar til økt konkurransekraft for olje og gass sektoren.

Den norske olje-, gass- og energibransjen står midt oppe i den trolig største omveltningsperioden siden produksjonen på norsk sokkel startet opp. I denne perfekte stormen bidrar KPMGs fageksperter innen revisjon, rådgivning og juridiske tjenester til økt konkurransekraft for sektoren.

I dagens intense konkurransebilde er det de virkelig tilpasningsdyktige, innovative og fokuserte aktørene som vinner frem. I krysspresset mellom miljøhensyn, kostnadsfokus, risikostyring, kapitaltilgang og fusjoner eller oppkjøp, er det krevende for selv de mest integrerte og etablerte olje- og gasselskapene å henge med.

KPMG jobber med flere av Norges førende olje- og gasselskaper allerede, og våre eksperter har mye kunnskap og lang erfaring fra bransjen. Vi har også et verdensomspennende nettverk av bransjespesialister i ryggen – ikke minst innen olje og gass.

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today