close
Share with your friends

Offentlig sektor

Offentlig sektor

KPMG er en pådriver for digitalisering og økt endringstakt – slik at det offentlige kan gi mest mulig velferd til deg og meg.

KPMG er en pådriver for digitalisering og økt endringstakt i det offentlige.

KPMG erfarer at mange offentlige virksomheter arbeider særlig med to utfordringer, de skal gjøre mer for mindre og de ønsker å digitalisere.

KPMG bistår mange store og små virksomheter gjennom hele endringsreisen, fra strategisk fremtidsbilde til implementering og praktisk gjennomføring. For å muliggjøre transformasjon og nytenkning i offentlige virksomheter har vi gode erfaring med å sette brukerne av tjenestene i sentrum for å utvikle nye effektive digitale tjenester.

Vi forstår kompleksiteten og kravene som det offentlige må ivareta, og tar samtidig hensyn til drivere for digitale transformasjoner. Eksempler på drivere for endring og digitalisering er digital strategi, brukerfokus, ledelse,  teknologi og databehandling, digital organisasjon og  digitale virksomhetsprosesser. Vi finner praktiske løsninger og bistår deg gjennom hele reisen.

Vi er opptatt av å dele erfaringer på tvers av virksomheter og tilbyr innsikt fra- og tilgang til vårt globale nettverk for et bedre perspektiv på hvordan andre land styrer sine komplekse utfordringer.