Helse

Helse

KPMG hjelper helsevirksomheter med omstrukturering, kvalitetsforbedring, effektivisering og strategisk bruk av helse-IT.

KPMG kan omstrukturering, kvalitetsforbedring, effektivisering og strategisk bruk av IT.

Helse-Norge er utsatt for kontinuerlige omstillinger og kompleksiteten er stor. Vi har en aldrende befolkning og budsjetter strammes inn, samtidig som forventningene til helsevesenet øker, drevet frem av økt transparens, ny teknologi og en rask utvikling i mange sektorer.     

KPMGs rådgir og støtter helsepersonell, ledere og styremedlemmer slik at de kan være med på å skape positive endringer gjennom omstrukturering, kvalitetsforbedringer, effektiv ressursbruk og en mer strategisk bruk av helseteknologi.

Våre eksperter har omfattende bransje- og fagkompetanse fra helsesektoren, og leverer et bredt spekter av tjenester – både innen rådgivning, revisjon og juridisk bistand. Vårt mål er å hjelpe kundene med å levere kostnadseffektive tjenester, med høy kvalitet og målbarhet, og bidra til økt innovasjon i helsesektoren.

I ryggen har vi et globalt nettverk med over 4000 fageksperter innenfor helse som sørger for at gode og effektive helsetjenester blir tilgjengelig for alle. Vår samlede lokale og globale erfaring, innsikt og kompetanse gjør at vi kan hjelpe virksomheter med å finne gode og innovative løsninger på helseutfordringer, gripe muligheter og styrke verdiskapning. 

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today