close
Share with your friends

Handel og konsumvarer

Handel og konsumvarer

KPMG kombinerer bransjekunnskap med spisskompetanse innen revisjon, rådgivning, skatt og juridiske tjenester.

KPMG kombinerer bransjekunnskap med spisskompetanse innen revisjon, rådgivning, skatt o...

Økende grad av globaliseringen påvirker marked og forbruksmønster:

  • Store aktører slår seg sammen til store nasjonale eller flernasjonale enheter.
  • Kjeder inntar nye markeder og internasjonale varemerker tar en stadig større andel av markedet.
  • Ny teknologi skaper mulighet for mer effektiv produksjon og distribusjon.
  • Kunder blir mindre lojale og stiller høyere krav til blant annet til matvaresikkerhet, etisk handel og miljøvennlig produksjon.

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today