close
Share with your friends

Bank, finans og forsikring

Bank, finans og forsikring

KPMG har lang erfaring med bank-, finans- og forsikringsbransjen, og tilbyr et helt spekter av tjenester innen næringen.

KPMG har lang erfaring med bank-, finans- og forsikringsbransjen, og tilbyr et helt spe...

Finansnæringen står ovenfor en rekke omstillinger som følge av teknologisk utvikling og regelendringer. Sosiale media, nettbaserte selvbetjeningsløsninger, app'er og roboter har gjort sitt inntog i alle deler av finansbransjen. Samtidig stiller regulerende myndigheter stadig strengere krav kapital, styring og kontroll. Ikke minst er økende forbrukerbeskyttelse i ferd med å stå frem som et sentral agendapunkt.

Forretningsmodeller, rollemodeller og bemanningssituasjonen endres stadig – ikke minst kunders bruksmønster. KPMG har ekspertisen som kan sikre din virksomhet fremtidig suksess, og vi er med på å beskytte og skape bærekraftig verdiskapning. Globalt har vi mer enn 36.000 partnere og medarbeidere som jobber med finanstjenester som investering og kapitalforvaltning - et nettverk som er til stor verdi for deg som kunde.