Lønnsomhet i urolige tider

KPMG ønsker velkommen til seminar for alle som jobber innen consumer & retail på Sørlandet

KPMG ønsker velkommen til seminar for alle som jobber innen consumer & retail på Sørlandet

dame i varehus

5. desember 2022 kl. 15.00 - 18.00 (inkl. middag)

KPMG i Quadrum, Vestre Strandgate 67, 1. etg

De fleste observerer en nåsituasjon som er både urolig, utfordrende og uklar. Høy inflasjon, økte renter og knapphet på energi er fremtredende faktorer som generelt gir økte kostnader for bedriftene og økte levekostnader for konsumentene. Videre varsles det fra mange hold om en økonomisk utfordrende fremtid.

KPMG inviterer et knippe sentrale aktører innenfor retail på Sørlandet til en ettermiddag med mingling og erfaringsutveksling for å høre på deres erfaringer, og for å svare på hvordan vi ser løsninger på utfordringene som vi alle møter. Hvilke responser kreves i dette bildet av fallende kjøpekraft og økte kostnader for å drive retail? Hvordan få kontroll på verdikjeden og kutte kostnader, uten å miste kunden? Hvilke grep blir særlig viktige nå for å skjerme topplinjen?

Velkommen den 5. desember!


På agendaen

- Lønnsomhet i urolige tider – trender og innsikt

- Kostnadsreduksjon og effektivisering

- Konvertering og topplinje i krevende tider


Du møter:

Thomas Føyen
Partner, Operations, Consumer & Retail, KPMG AS
Thomas leder consumer og retail i KPMG. Han har bakgrunn fra fast moving consumer goods og ulike typer faghandel. Thomas har mer enn 25 års erfaring innen operation med særlig innsikt om logistikk og supply chain.

Gunn Marit Schjetne
Partner, Audit Sørlandet, KPMG AS
Gunn Marit er statsautorisert revisor og er leder for lokasjonene våre i Kristiansand og Arendal. Gunn Marit har lang erfaring som oppdragsleder innen finansiell revisjon av selskaper i alle størrelser, herunder internasjonale og børsnoterte konsern. Hun har bred og allsidig bransjekunnskap innenfor revisjon av sparebanker, olje- og oljeserviceselskaper, industri, produksjon, handel, teknologi og prosjektrelaterte virksomheter både fra små og store virksomheter.

Øystein Mikal Ore
Partner, Audit Sørlandet, KPMG AS
Øystein er statsautorisert revisor ved KPMG Sørlandet. Han har 15 års erfaring med rådgivning og finansiell revisjon av lokale, nasjonale og internasjonale handelsvirksomheter

Sara Bernson
Senior Manager, Operations, KPMG AA
Sara har 10 års erfaring fra global retailer H&M, fra ulike deler av organisasjonen globalt og lokalt, særlig innen kommersielt salg og omni. Sara er del av området Customer i KPMG, der vi setter kundene i fokus for å optimalisere topplinjen.

Kjetil Nikolaysen
Senior Manager, Operations, KPMG
Kjetil jobber som Senior Manager i tjenesteområde Operations og er tilknyttet faggruppe Consumer&Retail. Han har til sammen 12 års erfaring innenfor operasjonelle forbedrings- og implementeringsprosjekter.

 

Har du spørsmål? Kontakt: event@kpmg.no

Du møter:

Thomas Føyen

Thomas Føyen

Gunn Marit Schjetne

Gunn Marit Schjetne

Øystein Ore

Øystein Ore

Sara Bernson

Sara Bernson

Kjetil Nikolaysen

Kjetil Nikolaysen

informative image