Hvordan optimalisere lønnsomhet i tøffe tider innen varehandel

Bli med på webinar og møt våre fremste eksperter som deler sine refleksjoner, caser og metodikk.

Møt våre fremste eksperter som deler sine refleksjoner, caser og metodikk.

ikoner

13. desember 2022 kl. 09.00-10.00

Webinar

Alle aktører innen varehandel, fra produksjon til siste ledd, opplever krevende tider med endret etterspørsel og økte kostnader.

KPMG er ledende på kostnadsreduksjoner, og vi har utviklet en komplett tilnærming som tar for seg forbedring i et «ende til ende» verdikjede-perspektiv. Dette er en tilnærming hvor både topplinje og kostnader inngår.

Bli med på webinar og møt våre fremste eksperter som deler sine refleksjoner, caser og metodikk. Som vanlig gjøres dette med en «rett frem» tilnærming, uten å komplisere og samtidig gå i dybden.

Velkommen til webinar!


 

Du møter:

Thomas Føyen

Thomas Føyen

Spisskompetanse innen operations og leder consumer & retail i KPMG

Kjetil Nikolaysen

Kjetil Nikolaysen

Beste praksis forbedring innen retail hvor strategi, prosess og teknologi inngår

Vibeke Munthe-Kaas

Vibeke Munthe- Kaas

Head of Clients & Markets i KPMG Norge (moderator)

Sven Billington

Sven Billingston

Ekspert innen strategisk innkjøp og kostnadsreduksjoner

informative image