Arbeidsrett - Nyheter 2022 - Tromsø

Vi gir deg innsikt i nyheter innen arbeidsrett

Vi gir deg innsikt i nyheter innen arbeidsrett

Kvinne med laptopp

29. november kl.08.30 – 09.30. (registrering og frokost fra kl.08:00)

KPMG Tromsø, Sjøgata 8, inngang fra Fr.Langes gt

KPMG Law Advokatfirma AS har gleden av å invitere deg til et frokostseminar hvor vi gir deg innsikt i nyheter innen arbeidsrett.

I løpet av året 2022 har Stortinget vedtatt flere viktige lovendringer på arbeidsrettens område, og flere lovendringer er også ventet i løpet av året.

På dette frokostseminaret får du en praktisk oppdatering på hva lovendringene betyr for din virksomhet og hva man bør gjøre for å tilpasse seg til lovendringene.

Agenda

Lovendringer innført i løpet av 2022:
- Slutt på midlertidig ansettelse på generelt grunnlag
- Nye regler om hjemmekontor
- Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger  

Rettspraksis – sentraler avgjørelser i 2022

- HR-dom om adgang til trekk i lønn ved feilutbetalinger
- HR-dom om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt  

Lovforslag på høring og til behandling i Stortinget

- Skjerping i innleiereglene planlegges innført i 2023
- Forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold foreslås innført i 2023
- Lovfesting av skillet mellom innleie og entreprise/ tjenestekjøp
- Hovedregel om heltidsansettelse foreslås lovfestet Arbeidsforholdet
- Skjerpede krav til arbeidsavtalers innhold på høring
- Forslag om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

 

Velkommen!

Du møter

Stine Lettrem

Stine Lettrem

Advokat / Director

KPMG Law Advokatfirma AS

Stine leder den nasjonale faggruppen i arbeidsrett. Hun har over 10 års erfaring som rådgiver innenfor arbeidsrett og jobber daglig med å bistå næringslivet innenfor ulike arbeidsrettslige problemstillinger.

Stine eier også solid kompetanse innen spørsmål tilknyttet pensjon.

Ingrid Sollid

Ingrid Sollid

Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Ingrid jobber innenfor det forretningsjuridiske området og er blant annet tilknyttet KPMG sin nasjonale arbeidsrettsgruppe. Ingrid yter daglig juridisk rådgivning knyttet til kontraktsrett, arbeidsrett, arverett, gjeldsforfølgningsrett m.m. 

informative image