Frokostseminar om Arbeidsrett – Med KPMG i Stavanger

KPMG Law Advokatfirma AS har gleden av å invitere til frokostseminar 20. oktober

Frokostseminar om Arbeidsrett – Med KPMG i Stavanger

Årets nyheter innen Arbeidsrett

I løpet av 2022 har Stortinget vedtatt flere viktige lovendringer på arbeidsrettens område, og flere lovendringer er også ventet i løpet av året.

På dette frokostseminaret får du en praktisk oppdatering på hva lovendringene betyr for din virksomhet og hva dere bør gjøre for å tilpasse dere lovendringene.

Dato: 20. oktober 2022
Tid: 08.30-09.30. (registrering og frokost fra kl. 08.00)
Sted: KPMG Stavanger, Forusparken 2
Pris: Gratis

Agenda:

Covid-19 – status på omsorgsdager og sykefravær:  

Lovendringer innført i løpet av 2022
- Slutt på midlertidig ansettelse på generelt grunnlag
- Nye regler om hjemmekontor
- Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger  

Rettspraksis – sentraler avgjørelser i 2022
- HR-dom om adgang til trekk i lønn ved feilutbetalinger
- HR-dom om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt  

Lovforslag på høring og til behandling i Stortinget
- Skjerping i innleiereglene planlegges innført i 2023
- Forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold foreslås innført i 2023
- Lovfesting av skillet mellom innleie og entreprise/ tjenestekjøp
- Hovedregel om heltidsansettelse foreslås lovfestet Arbeidsforholdet
- Skjerpede krav til arbeidsavtalers innhold på høring
- Forslag om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

Velkommen

Du møter:

Helge Mathias Monsen
Advokat / Senior Manager Global Mobility Services
KPMG Law Advokatfirma AS

Helge er en del av arbeidsrettsgruppen i KPMG Law og en erfaren advokat med spisskompetanse på internasjonale arbeidsforhold. Han bistår flere norske børsnoterte selskaper med arbeidsrettslig rådgivning, herunder strategi på ulike bemanningsløsninger i inn- og utland.

Har du spørsmål til arrangementet?
Kontakt: event@kpmg.no     

informative image