Lederagenda Nord-Jæren

Velkommen til webinar hvor vi presenterer KPMGs topplederundersøkelse på Nord-Jæren

Presentasjon av KPMGs topplederundersøkelse på Nord-Jæren

sverd i fjell

19. januar 2022 kl. 10.00-12.00

Webinar

 

Hva står på lederagendaen på Nord-Jæren?

KPMG har hatt gleden av å intervjue toppledere på Nord-Jæren, og nå ønsker vi å dele resultatene fra den lokale topplederundersøkelsen med deg.

Undersøkelsen har tatt for seg hvordan virksomheter i regionen jobber for å møte kortsiktige og langsiktige utfordringer, og har sett på forhold som talentutvikling, bærekraft og rammevilkår, konkurransesituasjonen, teknologi og sårbarhet.

For å belyse noen av de viktigste temaene på lederagendaen har vi fått med oss et knippe av solide foredragsholdere og eksperter som vil dele av sin kunnskap om viktige muligheter og utfordringer i tiden fremover

 

Program

‒      Fra unntaksår til ny normal

Øystein Dørum – Direktør for Samfunnsøkonomi NHO med ansvar for all økonomisk analyse, herunder skatt

‒      Presentasjon Topplederundersøkelsen Nord-Jæren 2021

Eirik Øsebak, Partner og leder av KPMG Stavanger

Arne Frogner, Partner og tidligere leder KPMG AS

‒      Fra preik til praktis

Stine Lise Hattestad Bratsberg – Partner og bærekraftsansvarlig i KPMG AS

‒      Regionale muligheter og utfordringer

Harald Minge – Administrerende direktør Næringsforeningen Stavanger-regionen

 

Velkommen!

 

Du møter

Øystein Dørum

Øystein Dørum var ansatt i Finansdepartementets Økonomiavdeling 1988-95, og sluttet som underdirektør og sjef for Nasjonalbudsjettkontoret. Videre har han vært seniorøkonom i Sparebanken NOR 1995-98 og sjefsøkonom i DNB 1998-2016. Dørum er utdannet Cand.oecon. UiO V87, har grunnfag sosialantroplogi V86, Master i statsvitenskap LSE V88 og Autorisert finansanalytiker (AFA) V98.

Stine Lise Hattestad Bratsberg

Stine Lise har over 20 års erfaring fra rådgivingsbransjen og har de siste 12 årene jobbet med fagfeltet bærekraft/ESG og vært en pioner på området i Norge. Hun har fått internasjonal anerkjennelse for arbeidet med FNs bærekraftsmål som rammeverk i strategiarbeid både for privat og offentlig sektor. Stine Lise er også en del av det Globale nettverket av spesialister på ESG/bærekraft i KPMG og leder samarbeidet mellom KPMG Globalt og United Cities.

Harald Minge

Harald har bakgrunn fra media og var blant annet sjefredaktør i Rogalands Avis. Næringsforeningen er Norges største i sitt slag og representerer ca. 2000 medlemsbedrifter i hele regionen – fra Dalene i sør til Ryfylke i nord. Minge besitter ulike regionale verv og sitter i ulike styrer, både lokalt og nasjonalt – blant annet i Det norske handelskammerforbund, International chamber of commerce og Region Stavanger.  

Eirik Øsebak

Eirik er leder for KPMG i Stavanger og har i tillegg nasjonalt ansvar for vårt rådgivningsmiljø innen Risk & Regulatory. Han har mer enn 14 års erfaring som konsulent i grensesnittet mellom risikostyring og virksomhetsstyring.

Arne Frogner

Arne er partner i Advisory og er statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker. Han ha vært administrerende direktør i KPMG i 15 år i to tidsperioder. Arne har vært revisjonsansvarlig partner for en rekke store internasjonale selskaper og har også vært leder i Deal Advisory i KPMG.

informative image