Hvordan gjennomføre et vellykket salg av en virksomhet (Kristiansand)

Hvordan gjennomføre et effektivt og vellykket salg av en virksomhet, og som maksimerer verdien av transaksjonen.

Effektivt og vellykket salg av en virksomhet

stråler

20. oktober 2021 kl. 09.00 - 11.00

Thon Hotel Norge, Kristiansand

 

KPMG i Kristiansand har gleden av å invitere deg til seminar hvor vi skal gjennomgå sentrale områder som er kritiske for å gjennomføre et effektivt og vellykket salg av en virksomhet, og som maksimerer verdien av transaksjonen.

Seminaret er i første rekke rettet mot eiere, styremedlemmer og ledelsen i selskaper som skal selges, eller som vurderer å gå inn i en salgsprosess. Dette er en av de viktigste beslutningene man kan ta som eier eller leder, og vår erfaring er at det er verdiskapende med bistand i slike prosesser.

Seminaret vil også kunne gi verdi fra et kjøperperspektiv ved å gi innsikt i sentrale problemstillinger og avgjørelser selger står ovenfor.

Velkommen!


På agendaen

- Hvordan gå frem for å selge et selskap?
Hvordan bør salgsprosessen legges opp for å oppnå en effektiv prosess som maksimerer verdien av transaksjonen?

- Klargjøring av selskap og forberedelse til salg
Hva bør selskap og eier gjøre for å være best mulig forberedt til en salgsprosess? Når bør forberedelsene begynne? Vi deler vår erfaring med de viktigste utfordringer og muligheter.

- Hva er selskapet verdt?
Gjennomgang av metoder og teknikker som ofte benyttes ved verdsettelse av virksomheter.


Fra KPMG møter du:

- Kurt Ove Østrem
Partner, KPMG Deal Advisory

- Eskild Eriksen
Manager, KPMG Deal Advisory

- Andreas Wulff
Partner, M&A Legal, KPMG Law Advokatfirma AS

- Øystein Ore
Director, revisor KPMG AS

- Sivert Henriksen
Manager, revisor KPMG AS

 

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08.30. Seminaret er gratis.

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no

 

informative image