close
Share with your friends

Aktivitets- og redegjørelsesplikten - hva betyr det for deg?

Webinar: Få bedre forståelse av den nye ARP-lovgivningen med eksperter fra Equality Check, Likestillings- og diskrimineringsombudet og KPMG.

Webinar: Få bedre forståelse av den nye ARP-lovgivningen.

statue

8. september 2021 kl. 09.00-09.45

(se opptak nederst på siden)

 

Få bedre forståelse av den nye ARP-lovgivningen med eksperter fra Equality Check, Likestillings- og diskrimineringsombudet og KPMG.


Mange har behov for informasjon om den nye Aktivitets- og redegjørelsesplikten. Derfor inviterer vi til samtale med Lars Kolberg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Isabelle Ringnes og Samina Ansari fra Equality Check, samt Kathrine Moe Boye fra KPMG.

Lars Kolberg vil forklare de nye lovkravene, og hva de egentlig er ute etter i en slik rapport. Han vil også gå inn på hvilke konsekvenser det har for selskapene å utelate informasjon myndighetene er ute etter.

Isabelle Ringnes og Equality Check har vært viktige bidragsytere for å sette likestilling og mangfold på agendaen i norsk næringsliv. Hun og Samina Ansari vil gjennomgå hvordan de jobber med den nye aktivitets- og redegjørelsesplikten for kunder, og forklarer hvordan Equality Check kan bistå norske bedrifter i arbeidet.

Kathrine Moe Boye, revisor i KPMG med fagansvar innenfor bærekraft, likestilling og mangfold, har lest utallige rapporter i løpet av året og vil dele noe av sin erfaring og si hva revisor er opptatt av ved gjennomgang av ARP.

 

Gikk du glipp av dette webinaret? Se opptak her

informative image