close
Share with your friends

IFRS Update Q4

Oppdatering på utvalgte små og store nyheter,

Oppdatering på utvalgte små og store nyheter,

stjernehimmel

27. november 2020, kl. 09.30-10.30

Webinar (Zoom)

 

Etter at vi snart har lagt bak oss et veldig spennende og utfordrende 2020, står årsoppgjøret for døren.

Vi vil ta for oss fokusområder for 2020-regnskapene, effekter av COVID-19 og det siste nytt fra IASB og IFRIC – slik at dere blir bedre rustet til å utarbeide et årsregnskap av god kvalitet som lever opp til de høye forventningene som brukerne, samfunnet og tilsynsmyndighetene krever og forventer.

Deltar du på IFRS Update vil du få nyttige innspill og ideer!

Agenda
― Fokusområder for 2020 regnskapene
― Effekter av Covid-19
― Nytt fra IASB og IFRIC

 

Du møter:

Paul Larsen, Partner, KPMG AS

Serge Fjærvoll, Partner, KPMG AS

 

Etterutdanning:
For revisor: 1 time regnskap
For regnskapsførere: 1 time finansregnskap

Webinaret er gratis

Kontakt

informative image