close
Share with your friends

Bokettersyn, Stavanger

Hvordan forbereder du deg, og hva er bedriftens plikter og rettigheter?

Hvordan forbereder du deg, og hva er bedriftens plikter og rettigheter?

12. desembe 2019, kl. 09.00-11.00

KPMG Stavanger, Forusparken 2

Alle bedrifter risikerer bokettersyn fra Skatteetaten. Hva er kontrollørene interesserte i å sjekke, hvordan forbereder du deg og hva er bedriftens plikter og rettigheter? KPMG Law bistår kunder fra hele landet ved bokettersyn og avgrensede kontroller fra skattekontoret.

Vi inviterer til gratis frokostseminar der blant annet disse temaene vil bli belyst:

― Hvem i bedriften bør involveres i forberedelsene før bokettersynet?

― Hvilke forberedelser bør gjøres før kontrollen starter og hva skal være bedriftens strategi?

― I hvilken utstrekning bør skattekontorets ønsker om fremleggelse av skriftlige dokumenter imøtekommes?

― I hvilken utstrekning bør skattekontoret gis adgang til gjennomgang av bedriftens elektroniske arkiv?

― Hvem i bedriften bør kunne uttale seg til skattekontorets kontrollører?

― Hvordan bør bedriften imøtegå et varsel om endring av skattefastsettelsen?

― I hvilken grad kan bedriften fremlegge nye dokumenter/påberope seg nye faktiske opplysninger?

― Hvilke muligheter foreligger dersom skattekontoret foretar endring av skattefastsettelsen?

Velkommen!

 

KLIKK HER FOR PÅMELDING

bøker
informative image