Zelfstandig professionals - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Zelfstandig professionals

Zelfstandig professionals

Onze doelgroep is de zelfstandig professional die zich kwalificeert door zijn/haar inhoudelijke kennis op tactisch of strategisch niveau...

Onze doelgroep is de zelfstandig professional die zich kwalificeert door...

Verbinden en verrijken

KPMG PEOPLE, de community van zelfstandig professionals.

Onze doelgroep is de zelfstandig professional die zich kwalificeert door zijn/haar inhoudelijke kennis op tactisch of strategisch niveau en door specifieke segmentkennis. Wij willen de KPMG teams dynamiek en innovatie brengen, door gebruik te maken van de specialistische kennis, kunde en ervaring van een kritische interim professional. 

Wij willen met de PEOPLE community iets anders bereiken dan enkel het invullen van de zogenaamde flexibele schil die slechts dient om piekbelastingen op te vangen. Met de PEOPLE community willen wij juist de kwaliteit, diversiteit en innovatie doen toenemen door het toevoegen van specialistische (individuele) kennis aan de teams van KPMG Audit en Advisory en door tijdelijke inzet van management professionals bij cliënten. 

De community biedt een podium voor zelfstandig professionals die onze screeningsprocedure (integriteit- en onafhankelijkheidscheck) goed doorlopen. Betrouwbaarheid en kwaliteit is ons hoogste goed. 

KPMG PEOPLE streeft een langdurige relatie met de zelfstandig professional na met behoud van autonomie. Een zelfstandig professional die tot onze doelgroep behoort, is diegene die kiest voor ondernemerschap. Ook kent de community in het kader van kwaliteit, risk en compliance, een hoge mate van interactiviteit. 

De zelfstandig professional wordt de mogelijkheid geboden te investeren in zijn vakbekwaamheid. Deelname aan trainingen en bijeenkomsten is hier een onderdeel van. 

KPMG PEOPLE draagt zorg voor de adequate matchmaking tussen de zelfstandig professional en KPMG. De uitvoering van de opdracht vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de engagement- of cliëntleadpartner. 

KPMG PEOPLE is centraal gecoördineerd om een consistente invulling van de strategie te borgen. Ook richten we ons beleid ten aanzien van de Riskprocedures en Human Resources specifiek op de zelfstandig professional. 

Wat doen wij?

  • Wij sluiten aan bij de groei van het aantal zelfstandig professionals door het opbouwen van de KPMG PEOPLE community.
  • Wij geloven in de kracht van diversiteit.
  • Wij bereiken een hoger niveau van innovatie door nieuwe combinaties van individuen te realiseren. Wij verbinden de zelfstandig professionals met de leadpartners en segmentleiders.
  • Wij dragen zorg voor de integriteitscreening en de onafhankelijkheidcheck, een consistente aanpak en specifiek beleid gericht op de zelfstandig professional.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Voor meer informatie over KPMG PEOPLE kunt u contact opnemen met Pauline van der Vijver, Henk Zeegers of Jeroen Hosman. 

 

Contact

Pauline van der Vijver(Regio Randstad Zuid)
(020) 656 7202
Pauline van der Vijver

Henk Zeegers(Regio Randstad Noord)
(020) 656 8612
Henk Zeegers 

Jeroen Hosman(Regio Zuid/Oost)
(043) 365 9015 
Jeroen Hosman

Neem contact met ons op