Case Strategy, Operations & Change - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Case: asielopvang future proof maken

Case: asielopvang future proof maken

Ons Strategy team helpt het COA om de opvang van vluchtelingen te verbeteren.

Ons Strategy team helpt het COA om de opvang van vluchtelingen te verbeteren.

Paul, Elin en Arnoud maken asielopvang future proof

In 2015 kreeg Nederland te maken met een ongekende instroom van vluchtelingen. Daarmee kwam het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) onder grote druk te staan. KPMG hielp mee om de acute vraag naar opvang en begeleiding het hoofd te bieden. En zorgde ervoor dat de organisatie ook op langere termijn flexibel kan inspelen op een steeds veranderende werkelijkheid.

Alles is met alles verbonden

Het speelveld waarin het COA opereert kent vele partijen, zowel binnen als buiten de vreemdelingenketen. En alle partijen zijn met elkaar verbonden. Om op dit terrein het verschil te kunnen maken, is een team nodig met uiteenlopende competenties en een stevige verankering in het publieke domein. Paul was de voortrekker van het team en specialist op het gebied van uitvoeringsorganisaties in de publieke sector. Elin bracht haar ervaring mee vanuit haar eerdere werkgevers in het veiligheidsdomein. En Arnoud vervulde de rol als generalist met ervaring in de corporate sector. “Je zit met allerlei disciplines bij elkaar en hebt een gezamenlijk doel voor ogen”, zegt Arnoud. “Iedereen heeft zijn eigen invalshoek. Dat levert scherpe discussies op met de klant en in het team, maar ook verrassende inzichten en daar leer je van.”

Quote Paul

Van crisisberaad tot verdiepend onderzoek

Paul: “Eerste prioriteit was om het COA te helpen met acute uitdagingen door een crisisorganisatie in richten op basis van task forces. Daarna zijn we aan de slag gegaan om voorstellen te doen om de organisatie op een meer structurele wijze te stroomlijnen.” Op basis van documentstudies en interviews met betrokkenen maakte het team een analyse van de huidige organisatie en de ontwikkelingen waar het COA mee te maken heeft. Vervolgens werd gekeken naar de gewenste situatie. “Met als resultaat een aantal adviezen om daar te komen en om de risico's die daarbij komen kijken te minimaliseren.”

Quote Arnoud

Investeren in de kracht en wendbaarheid van de organisatie

Het team besloot uit te gaan van de kracht van het COA: een groep bevlogen en loyale medewerkers. “In plaats van een reorganisatie was ons voorstel te investeren in de werking van de bestaande organisatie. We hielpen om meer vanuit een forecasting manier naar de organisatie te kijken, wat leidde tot concrete aanbevelingen op het gebied van planning, communicatie en governance waar het COA direct invulling aan kon geven”, zegt Elin. Het COA is in staat de implementatie zelf ter hand te nemen en houdt regelmatig contact met KPMG over het verloop van het project. Zo verandert het COA nu in rap tempo in een wendbare organisatie die telkens ruimte kan creëren om flexibel op de toestroom van asielzoekers in te springen.

Quote Elin

Jij vindt jouw uitdaging bij KPMG

Wil jij met ons team het verschil maken voor onze klanten? Neem dan rechtstreeks contact met ons op via HR Recruitment, (020) 656 7162.

Uitgelichte vacatures bij KPMG Strategy & Operations