Diversiteit en Inclusiviteit | KPMG | NL
close
Share with your friends

Diversiteit en Inclusiviteit

Diversiteit en Inclusiviteit

Er is ruimte voor elk talent binnen KPMG. Deze diversiteit zorgt voor een inspirerend werkklimaat.

Ruimte voor elk talent binnen KPMG.

Samen maken we het succes!

Bij KPMG zetten we het begrip diversiteit in een breder kader. Het gaat niet simpelweg over mannelijke en vrouwelijke collega's. Het gaat over de beste combinatie van individueel talent in succesvolle teams, op de juiste plek. Over samenwerken en verder kijken. Het is een optelsom die innovatieve oplossingen voor vraagstukken van onze klanten oplevert én hen net even een ander perspectief biedt.

Diversiteit en inclusiviteit bereik je niet door er alleen maar over te praten. KPMG is daarom voortdurend bezig met het ontplooien van initiatieven op die gebieden. Ook zijn we actief binnen verschillende programma's die aansluiten op beide thema's.

Inclusiviteit is key
We streven bij KPMG naar een cultuur van inclusiviteit. Binnen onze organisatie moet iedereen - ongeacht (etnische) achtergrond, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of arbeidsbeperking - een plek hebben om het beste uit zichzelf te kunnen halen.

Wat we doen
Met het bovenstaande als doel is het Diversity & Inclusion Network opgericht Ook kun je gedurende het jaar deelnemen aan verschillende 'diversity awareness'-trainingen. Maar dat is nog niet alles. Hieronder vind je nog meer voorbeelden van hoe we binnen KPMG samen werken aan diversiteit en inclusiviteit:

Woman’s Network
Dit internationale netwerk heeft als doel het onderwerp (gender)diversiteit binnen KPMG op de agenda te houden.

Cultural Diversity Network
Het Cultural Diversity Network heeft (net als het Woman’s Network) een focus op de instroom en retentie en het vergroten van promotiekansen. Met trainingen op het gebied van cultuur en ’diversity awareness’ willen wij onze professionals hierin betrekken.

KPMG Pride
Bij KPMG is lesbisch, homo, biseksueel en transgender (LHBT) talent welkom! Het actieve KPMG Pride netwerk, bestaande uit LHBT én hetero medewerkers, zet zich ervoor in om LHBT medewerkers een logische plek te geven binnen KPMG. Naast het organiseren van evenementen werkt KPMG Pride samen met andere afdelingen om acceptatie en bewustzijn met betrekking tot LHBT-collega’s te bevorderen. Tevens biedt KPMG Pride individuele ondersteuning en coaching aan medewerkers die overwegen om op het werk uit de kast te komen. KPMG Pride wordt in haar activiteiten van harte ondersteund door de Raad van Bestuur. KPMG is aangesloten bij Workplace Pride, het internationale platform voor LHBT inclusiviteit op de werkvloer en neemt daardoor ook deel aan een breder netwerk van organisaties in binnen- en buitenland met dezelfde kleurrijke doelstellingen.

Two-way Career Mentoring
In 2016 is KPMG gestart met een task force gericht op diversiteit. Eén van de eerste initiatieven daarvan is ‘Two-way Career Mentoring’, waarin vrouwelijke professionals en senior partners elkaar coachen.

New Parents Programme
KPMG vindt het van groot belang dat haar werknemers goed in hun vel zitten. Voor henzelf, voor hun gezin en voor collega’s. Daarom heeft KPMG vitaliteit en persoonlijk energie management hoog op de agenda staan. Een van de initiatieven is daarin is het New Parent Program, een programma gericht op alle ouders van (jonge) kinderen binnen KPMG. Het is erop gericht om ouderschap te combineren met een ambitieuze loopbaan. Deelnemers versterken met behulp van het programma hun persoonlijke effectiviteit.

Samenwerking met Stichting Agora
Agora is een netwerkorganisatie gericht op het organiseren van bijeenkomsten, empowerment events, CEO-ontbijtsessies en mentoring programma’s met de bedoeling om binnen de deelnemende organisaties uit het netwerk de in- en doorstroom van multicultureel talent te bevorderen. Met hun events en empowermentsessies trekken zij professionals aan met ‘roots uit alle hoeken van de wereld’. Op deze manier zorgen zij voor verbinding en bewustwording onder de verschillende professionals en organisaties op dit thema en voegen zij waarde toe aan hun programma’s. In 2016 was KPMG gastheer tijdens twee Agora-evenementen; 'Communiceren met Impact' en het jaarlijks terugkerende congres 'Road to the Top'.

Deelname aan het ECHO Mentorprogramma
Samen met Stichting ECHO werkt KPMG in een mentorprogramma voor Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond. Onze professionals begeleiden hen en wisselen in een wederkerige relatie ervaringen en perspectieven uit. Dit vanuit de gedachte dat divers samengestelde teams innovatiever zijn en het belang dat gehecht wordt aan het managen van diversiteit. Ieder jaar start een nieuwe groep professionals van KPMG als coach in dit programma.

Werkervaring en stageplaatsen voor mensen met een arbeidshandicap
KPMG heeft als doel gesteld om het aantal arbeidsplaatsen voor professionals met een functiebeperking of arbeidshandicap jaarlijks te verhogen. Hiermee wil KPMG inspelen op de behoeften van deze professionals en tegelijkertijd hun kennis en waarde voor de hele organisatie benutten. Als je chronisch ziek bent, met een aandoening of handicap leeft, kan de arbeidsmarkt best een uitdaging zijn. KPMG denkt hierin mee.

Meer weten?
Heb je vragen over diversiteit en inclusiviteit bij KPMG? Of wil je meer weten over deze onderwerpen? Neem dan contact met Frédérique Reijnierse. We vertellen je er graag meer over!

Neem contact met ons op