close
Share with your friends
Brexit: de scenario's en gevolgen in beeld – KPMG

Brexit: de scenario's en gevolgen in beeld

Brexit: de scenario's en gevolgen in beeld

Brexit, de scenario’s en gevolgen in beeld

De Brexit komt eraan en veel Nederlandse ondernemingen hebben zich daar nog niet goed op voorbereid. De impact op de bedrijfsvoering kan gigantisch zijn, ook nu de EU Groot-Brittannië uitstel van de Brexit heeft gegeven to 31 januari 2020. Daarom is het belangrijk om snel alle mogelijke Brexit-gevolgen door te nemen en voorbereidingen te treffen.

Brexit, de scenario’s en gevolgen in beeld

Aanhoudende verdeeldheid

Niemand weet precies hoe het afloopt met de Brexit. De onrust over het Britse vertrek uit de Europese Unie blijft onverminderd groot. De 27 blijvende EU-landen besloten op 28 oktober 2019 wegens de aanhoudende verdeeld- en onenigheid de Brexit-datum opnieuw uit te stellen, nu tot 31 januari 2020.

Afwachten is logisch, maar niet verstandig

Het nieuwe uitstel maakt het vrij logisch dus dat veel Nederlandse ondernemingen nog afwachtend zijn over de Brexit. Ze willen wachten tot duidelijk is welke deal er gemaakt zal worden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, vertelt Leon Kanters, partner bij KPMG Meijburg & Co. "Net als bij de millennium-bug en de invoering van de euro denken ze dat de gevolgen wel meevallen. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Daarom is mijn advies: niet afwachten, maar vandaag nog handelen!"

Brexit-checklist voor de supply chain

Deal of niet; de Brexit-gevolgen zullen voor vrijwel geen enkel bedrijf in Nederland precies hetzelfde zijn. Toch is het dringende advies van Kanters dat elke onderneming die goederen vervoert van of naar het VK de Brexit-checklist voor de supply chain doorloopt; een eenvoudig stappenplan dat inzicht biedt in de Brexit-scenario’s en de gevolgen. "Daarmee simuleer je wat Brexit voor de onderneming betekent en hoe je je vervolgens het beste kunt voorbereiden op wat er komen gaat. Anders is de kans aanwezig dat je te laat bent ̶ met alle kosten, rompslomp en gederfde inkomsten van dien."

Stap 1: Nulmeting aan de hand van Intrastat-cijfers

Neem de Intrastat-cijfers van het jaar 2017. Uit deze cijfers blijkt hoeveel en welke goederen u met het VK verhandeld heeft.

Stap 2: Bereken de kosten voor douanerechten

Koppel aan deze producten de van toepassing zijnde douanetarieven. Hiermee weet u wat een harde Brexit u extra gaat kosten aan douanerechten, waarin handel wordt gedreven volgens de standaard WHO-tarieven.

Stap 3: Bereken de kosten per transactie

De volgende stap is het analyseren van de kosten per transactie. Als bekend is hoeveel zendingen in diezelfde periode van of naar het Verenigd Koninkrijk zijn verstuurd, kunt u de kosten voor non-tarifaire maatregelen zoals douaneafhandelingskosten berekenen. Die cijfers helpen u te bepalen of u deze werkzaamheden zelf wilt doen, of dat het beter is deze uit te besteden aan bijvoorbeeld een douane-agent. Koppel vervolgens deze gegevens met de eventuele bestaande import- en exportstromen en u heeft een totaalbeeld.

Stap 4: bereken de kosten van langere levertijden en inventariseer de risico's

Vanaf 31 januari 2020 komen er waarschijnlijk grenscontroles van en naar het Verenigd Koninkrijk. "Dit gaat zonder twijfel voor files zorgen aan de grens", zegt John Tros, partner bij KPMG. "De levertijden nemen dus toe. Het is belangrijk na te gaan wat dit gaat betekenen voor de supply chain van uw onderneming. Kan het bedrijf zich de extra kosten en vertraging permitteren richting afnemers? Hebben uw leveranciers maatregelen genomen om eventuele leveringsproblemen te voorkomen? Het is goed om daar nu al afspraken over te maken."

Het is van groot belang dat het bedrijfsleven en de overheid zich blijven voorbereiden.

Brexit gevolgen: van inzicht naar actie

Wie de Brexit-checklist heeft doorlopen, heeft een goed overzicht van de extra kosten die handel met het Verenigd Koninkrijk met zich mee gaat brengen. Nu is het tijd om keuzes te maken.

Doorgaan of stoppen met handel?

Tros: "Dit is relevant voor elke onderneming die op dit moment zakendoet met het Verenigd Koninkrijk. Als het aandeel in de omzet klein is en er een kans bestaat nieuwe afnemers of leveranciers te vinden binnen de EU, dan is dat zeker het overwegen waard. Zorg dan nu al dat u afspraken daarover maakt."

"De Brexit is echter ook een kans”, zegt Tros. “Een deel van de concurrenten zal zich waarschijnlijk terugtrekken uit het Verenigd Koninkrijk. In dat geval kan het eigen omzetaandeel juist flink toenemen. Een bedrijf zal dan wel moeten investeren, bijvoorbeeld in een eigen distributiekanaal in Engeland."

Handel na de Brexit: wat te doen?

Wilt u blijven handelen met het VK na de Brexit? Dan is zaak nu al een aantal zaken te regelen.

Vraag een AEO-vergunning aan

In veel gevallen is het verstandig te kiezen voor een AEO-vergunning, ofwel Authorised Economic Operator. AEO-bedrijven kunnen in aanmerking komen voor allerlei vereenvoudigingen bij douaneprocessen. Het totale proces van aanvraag tot afgifte van de AEO-vergunning duurt regelmatig een jaar of langer. Het aantal aanvragen zal door de Brexit de komende maanden flink toenemen. Het is dus belangrijk dit proces zo snel mogelijk in gang te zetten om extra vertraging te voorkomen.

Douaneafhandeling uitbesteden of zelf doen?

Is het aantal zendingen niet zo groot? Dan is het logisch om de douaneafhandeling uit te besteden bij een dienstverlener zoals een douane-agent. Zelf doen is weliswaar mogelijk, maar is alleen rendabel bij een groot aantal zendingen. Bovendien is daar gekwalificeerd personeel voor nodig, waar op dit moment veel vraag naar is. Daarnaast is een investering nodig in aangiftesoftware en zijn vaak douanevergunningen en een douanenummer (EORI) vereist. De douane zal eisen stellen aan de administratieve organisatie. Kanters van KPMG Meijburg & Co: "Als ik kijk naar mijn eigen praktijk, waarin we bedrijven helpen met exact dit vraagstuk, zie ik dat daar ongemerkt veel tijd in gaat zitten – gemakkelijk enkele maanden. Neem dus ruim de tijd voor het maken van dergelijke keuzes."

Brexit Taskforce

Brexit taskforce bestaat uit specialisten van KPMG én van Meijburg & Co, belastingadviseurs. Dát is de integrale aanpak die werkt. Of het nu is voor (internationaal) fiscaal beleid, distributieketens, grensoverschrijdende arbeid, financiën, IT gerelateerde dienstverlening of meer….