close
Share with your friends
Brexit: de scenario's en gevolgen in beeld – KPMG

Brexit: de scenario's en gevolgen in beeld

Brexit: de scenario's en gevolgen in beeld

Brexit, de scenario’s en gevolgen in beeld

De Brexit komt eraan en veel Nederlandse ondernemingen hebben zich daar nog niet goed op voorbereid. De impact op de bedrijfsvoering kan gigantisch zijn. Per 1 februari van dit jaar is Groot-Brittannië officieel uit de EU. Dan begint een transitieperiode tot en met 31 december 2020 waarin alles hetzelfde blijft. Daarom is het belangrijk om snel alle mogelijke Brexit-gevolgen door te nemen en voorbereidingen te treffen.

Afwijken van de regels

In de aanloop naar de scheiding en de transitieperiode is steeds beter zichtbaar wat het hete hangijzer wordt in de handelsgesprekken. De Britten willen namelijk graag afwijken van de regels van de interne markt van de EU. Hierdoor kunnen Europese bedrijven na de Brexit concurrentienadeel ondervinden, schreef NRC Handelsblad.

Vrees voor staatssteun

Werkgeversclub VNO-NCW is bang dat het gelijke speelveld van Nederlandse bedrijven in Europa op het spel komt te staan als de Britten hun bedrijven gaan helpen met deregulering en staatssteun. De vrees komt voort uit een verkiezingsbelofte van de Britse premier Boris Johnson. Hij zei tijdens de afgelopen verkiezingscampagne dat hij noodlijdende bedrijven overeind wil houden met overheidssubsidies. De strenge EU-regels voor staatssteun zouden moeten wijken.

Groot probleem

“Als je rechtstreeks subsidie geeft aan een bedrijf dat verlieslatend is, dan is de rode lijn gepasseerd”, aldus VNO-voorzitter Hans de Boer 14 januari op een Brexit-bijeenkomst bij KPMG in Amstelveen. "Dan is dat een groot probleem voor de interne markt.”

25,5 miljard euro verdiend

De belangen voor Nederland zijn enorm. Groot-Brittannië is voor Nederland de belangrijkste exportbestemming na Duitsland (gemeten naar hoeveel geld die export binnenbrengt). Nederland verdiende in 2018 25,5 miljard euro met uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk. Dit is volgens CBS-cijfers 3,3 procent van het totale bruto binnenlands product.

Rompslomp bij No Deal

Volgens NRC is een “verreikend vrijhandelsakkoord dat de huidige situatie – zonder importtarieven en andere handelsbarrières – zoveel mogelijk spiegelt in het Nederlandse belang.” Maar de Britse hang naar eigen, lossere economische regels zorgt voor beren op de weg. Als er geen akkoord komt, vallen de EU en het VK terug op regels van de Wereldhandelsorganisatie. Zo’n ‘No Deal’ betekent: de terugkeer van importtarieven en veel nieuwe rompslomp aan de grens. VNO blijft leden op ‘No Deal’ voorbereiden.

Groei Britse economie blijft achter

Overigens zal de Brexit Groot-Brittannië voor eind dit jaar 234 miljard euro hebben gekost. Dit is bijna net zoveel als het land in 47 jaar tijdens zijn EU-lidmaatschap bijdroeg aan de EU-begroting. Volgens onderzoek van Bloomberg Economics zorgde onzekerheid voor het bedrijfsleven naar aanleiding van Brexit ervoor dat de economische groei in het VK sinds het Brexit-referendum in 2016 is achtergebleven bij andere landen binnen de G7. Hierdoor is de Britse economie momenteel 3 procent kleiner dan het geval zou zijn geweest als het VK niet had gestemd om de EU te verlaten.

Afwachten logisch, maar onverstandig

Dat veel Nederlandse ondernemingen afwachtend zijn over de Brexit is even begrijpelijk als risicovol. Ze willen wachten tot duidelijk is welke handelsdeal de EU en het Verenigd Koninkrijk maken, vertelt Leon Kanters, partner bij KPMG Meijburg & Co. "Net als bij de millenniumbug en de invoering van de euro denken ze dat de gevolgen wel meevallen. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Daarom is mijn advies: niet afwachten, maar vandaag nog handelen!"

Brexit-checklist voor de supply chain

Deal of niet; de Brexit-gevolgen zullen voor vrijwel geen enkel bedrijf in Nederland precies hetzelfde zijn. Toch is het dringende advies van Kanters dat elke onderneming die goederen vervoert van of naar het VK de Brexit-checklist voor de supply chain doorloopt; een eenvoudig stappenplan dat inzicht biedt in de Brexit-scenario’s en de gevolgen. "Daarmee simuleer je wat Brexit voor de onderneming betekent en hoe je je vervolgens het beste kunt voorbereiden op wat er komen gaat. Anders is de kans aanwezig dat je te laat bent ̶ met alle kosten, rompslomp en gederfde inkomsten van dien."

Stap 1: Nulmeting aan de hand van Intrastat-cijfers

Neem de Intrastat-cijfers van het jaar 2017. Uit deze cijfers blijkt hoeveel en welke goederen u met het VK verhandeld heeft.

Stap 2: Bereken de kosten voor douanerechten

Koppel aan deze producten de van toepassing zijnde douanetarieven. Hiermee weet u wat een harde Brexit u extra gaat kosten aan douanerechten, waarin handel wordt gedreven volgens de standaard WHO-tarieven.

Stap 3: Bereken de kosten per transactie

De volgende stap is het analyseren van de kosten per transactie. Als bekend is hoeveel zendingen in diezelfde periode van of naar het Verenigd Koninkrijk zijn verstuurd, kunt u de kosten voor non-tarifaire maatregelen zoals douaneafhandelingskosten berekenen. Die cijfers helpen u te bepalen of u deze werkzaamheden zelf wilt doen, of dat het beter is deze uit te besteden aan bijvoorbeeld een douane-agent. Koppel vervolgens deze gegevens met de eventuele bestaande import- en exportstromen en u heeft een totaalbeeld.

Stap 4: bereken de kosten van langere levertijden en inventariseer de risico's

Vanaf 31 januari 2020 komen er waarschijnlijk grenscontroles van en naar het Verenigd Koninkrijk. "Dit gaat zonder twijfel voor files zorgen aan de grens", zegt John Tros, partner bij KPMG. "De levertijden nemen dus toe. Het is belangrijk na te gaan wat dit gaat betekenen voor de supply chain van uw onderneming. Kan het bedrijf zich de extra kosten en vertraging permitteren richting afnemers? Hebben uw leveranciers maatregelen genomen om eventuele leveringsproblemen te voorkomen? Het is goed om daar nu al afspraken over te maken."

Het is van groot belang dat het bedrijfsleven en de overheid zich blijven voorbereiden.

Brexit gevolgen: van inzicht naar actie

Wie de Brexit-checklist heeft doorlopen, heeft een goed overzicht van de extra kosten die handel met het Verenigd Koninkrijk met zich mee gaat brengen. Nu is het tijd om keuzes te maken.

Doorgaan of stoppen met handel?

Tros: "Dit is relevant voor elke onderneming die op dit moment zakendoet met het Verenigd Koninkrijk. Als het aandeel in de omzet klein is en er een kans bestaat nieuwe afnemers of leveranciers te vinden binnen de EU, dan is dat zeker het overwegen waard. Zorg dan nu al dat u afspraken daarover maakt."

"De Brexit is echter ook een kans”, zegt Tros. “Een deel van de concurrenten zal zich waarschijnlijk terugtrekken uit het Verenigd Koninkrijk. In dat geval kan het eigen omzetaandeel juist flink toenemen. Een bedrijf zal dan wel moeten investeren, bijvoorbeeld in een eigen distributiekanaal in Engeland."

Handel na de Brexit: wat te doen?

Wilt u blijven handelen met het VK na de Brexit? Dan is zaak nu al een aantal zaken te regelen.

Vraag een AEO-vergunning aan

In veel gevallen is het verstandig te kiezen voor een AEO-vergunning, ofwel Authorised Economic Operator. AEO-bedrijven kunnen in aanmerking komen voor allerlei vereenvoudigingen bij douaneprocessen. Het totale proces van aanvraag tot afgifte van de AEO-vergunning duurt regelmatig een jaar of langer. Het aantal aanvragen zal door de Brexit de komende maanden flink toenemen. Het is dus belangrijk dit proces zo snel mogelijk in gang te zetten om extra vertraging te voorkomen.

Douaneafhandeling uitbesteden of zelf doen?

Is het aantal zendingen niet zo groot? Dan is het logisch om de douaneafhandeling uit te besteden bij een dienstverlener zoals een douane-agent. Zelf doen is weliswaar mogelijk, maar is alleen rendabel bij een groot aantal zendingen. Bovendien is daar gekwalificeerd personeel voor nodig, waar op dit moment veel vraag naar is. Daarnaast is een investering nodig in aangiftesoftware en zijn vaak douanevergunningen en een douanenummer (EORI) vereist. De douane zal eisen stellen aan de administratieve organisatie. Kanters van KPMG Meijburg & Co: "Als ik kijk naar mijn eigen praktijk, waarin we bedrijven helpen met exact dit vraagstuk, zie ik dat daar ongemerkt veel tijd in gaat zitten – gemakkelijk enkele maanden. Neem dus ruim de tijd voor het maken van dergelijke keuzes."

Brexit Taskforce

Brexit taskforce bestaat uit specialisten van KPMG én van Meijburg & Co, belastingadviseurs. Dát is de integrale aanpak die werkt. Of het nu is voor (internationaal) fiscaal beleid, distributieketens, grensoverschrijdende arbeid, financiën, IT gerelateerde dienstverlening of meer….