Brexit: de scenario's en gevolgen in beeld – KPMG | KPMG Nederland
close
Share with your friends
Brexit: de scenario's en gevolgen in beeld – KPMG

Brexit: de scenario's en gevolgen in beeld

Brexit: de scenario's en gevolgen in beeld

Brexit, de scenario’s en gevolgen in beeld

De Brexit komt eraan en veel Nederlandse ondernemingen hebben zich daar nog niet goed op voorbereid. De impact op de bedrijfsvoering kan gigantisch zijn. Daarom is het belangrijk zo snel mogelijk alle Brexit-scenario’s en gevolgen door te nemen en voorbereidingen te treffen.

Brexit: 29 maart 2019

Er is nog veel onzeker over wat de Brexit precies gaat inhouden. Maar één ding staat vast, zegt Leon Kanters, partner bij KPMG Meijburg & Co: "Wat er ook gebeurt, op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat besluit is niet meer terug te draaien."

Niet afwachten, vandaag nog handelen!

Veel Nederlandse ondernemingen zijn echter nog afwachtend over Brexit. "Ze willen wachten tot duidelijk is wat voor deal er gemaakt zal worden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk", vertelt Kanters. "Net als bij de millennium bug en de invoering van de Euro denken ze dat de gevolgen wel meevallen. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Daarom is mijn advies: niet afwachten, maar vandaag nog handelen!"

Brexit, de scenario’s en gevolgen in beeld

Brexit: overgangsperiode?

Op 12 maart 2019 heeft het Britse parlement voor de tweede keer de uittredingsovereenkomst die tussen de onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie tot stand was gekomen verworpen. Hiermee komt ook de daarin opgenomen overgangsperiode te vervallen.

Mocht de uittredingsovereenkomst toch nog vóór 29 maart 2019 door het Britse parlement bekrachtigd worden, dan zal ook de overgangsperiode van toepassing worden. Deze overgangsperiode zou gelden tot 1 januari 2021 en zou indien gewenst op verzoek van het Verenigd Koninkrijk verlengd worden tot 1 januari 2023. Deze overgangsperiode zou inhouden dat het Verenigd Koninkrijk tot die latere datum nog deel zou uitmaken van de douane-unie en de interne markt en dat er feitelijk niets zou veranderen. De overgangsperiode zou benut worden om de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie vorm te geven.  

Wat zijn de mogelijke uitkomsten?

Een harde Brexit is als gevolg van het verwerpen van de uittredingsovereenkomst door het Britse Lagerhuis op dit moment nog de enige mogelijkheid. Wanneer er tussentijds niets verandert, zal dit de automatische uitkomst zijn. Ondernemingen moeten hier dan ook ernstig rekening mee houden. Toch bestaat er volgens Kanters nog steeds kans dat dit doemscenario niet zal plaatsvinden.

Het Britse Lagerhuis heeft namelijk een amendement aangenomen waardoor de Britse regering de Europese Unie zal vragen de Brexit datum op te schuiven. Deze verlenging van de termijn moet wel unaniem door alle lidstaten van de Europese Unie geaccordeerd worden.

Wanneer er in de verlenging geen uittredingsovereenkomst tot stand komt, dan volgt automatisch een no dealscenario. Komt er wel een uittredingsovereenkomst tot stand, dan wordt ook automatisch de overgangsperiode van toepassing. Het is niet ondenkbaar dat als gevolg van de verlenging van de Brexit datum ook de datum van de overgangsperiode zal verschuiven.

De verlenging kan ook tot gevolg hebben dat het Brits parlement besluit tot het houden van nieuwe verkiezingen of het houden van een nieuw referendum. De uitkomst van deze volksraadplegingen kan van invloed zijn op de tot dusverre ingenomen standpunten van de Britse regering bij de onderhandelingen met de Europese Unie, waardoor een ander soort uittredingsovereenkomst of zelfs een terugtrekking van de Brexit procedure tot de mogelijkheden behoort.

Vooralsnog blijft als enige optie het no dealscenario overeind en is het van groot belang dat het bedrijfsleven en de overheid zich hierop blijven voorbereiden.

Niet afwachten, maar vandaag nog handelen!

Brexit-checklist voor de supply chain

De gevolgen van de Brexit zullen voor vrijwel geen enkel bedrijf in Nederland precies hetzelfde zijn. Toch is het dringende advies van Kanters dat elke onderneming die goederen vervoert van of naar het VK de Brexit-checklist voor de supply chain doorloopt; een eenvoudig stappenplan dat inzicht biedt in de Brexit-scenario’s en de gevolgen. "Daarmee simuleer je wat Brexit voor de onderneming betekent en hoe je je vervolgens het beste kunt voorbereiden op wat er komen gaat. Anders is de kans aanwezig dat je te laat bent ̶ met alle kosten, rompslomp en gederfde inkomsten van dien."

Stap 1: Nulmeting aan de hand van Intrastat-cijfers

Neem de Intrastat-cijfers van het jaar 2017. Uit deze cijfers blijkt hoeveel en welke goederen u met het VK verhandeld heeft.

Stap 2: Bereken de kosten voor douanerechten

Koppel aan deze producten de van toepassing zijnde douanetarieven. Hiermee weet u wat een harde Brexit u extra gaat kosten aan douanerechten, waarin handel wordt gedreven volgens de standaard WHO-tarieven.

Stap 3: Bereken de kosten per transactie

De volgende stap is het analyseren van de kosten per transactie. Als bekend is hoeveel zendingen in diezelfde periode van of naar het Verenigd Koninkrijk zijn verstuurd, kunt u de kosten voor non-tarifaire maatregelen zoals douaneafhandelingskosten berekenen. Die cijfers helpen u te bepalen of u deze werkzaamheden zelf wilt doen, of dat het beter is deze uit te besteden aan bijvoorbeeld een douane-agent. Koppel vervolgens deze gegevens met de eventuele bestaande import- en exportstromen en u heeft een totaalbeeld.

Stap 4: bereken de kosten van langere levertijden en inventariseer de risico's

Vanaf 29 maart 2019 (of bij een akkoord, na 1 januari 2021) komen er grenscontroles van en naar het Verenigd Koninkrijk. "Dit gaat zonder twijfel voor files zorgen aan de grens", zegt Ricardo Tülkens, partner bij KPMG. "De levertijden nemen dus toe. Het is belangrijk na te gaan wat dit gaat betekenen voor de supply chain van uw onderneming. Kan het bedrijf zich de extra kosten en vertraging permitteren richting afnemers? Hebben uw leveranciers maatregelen genomen om eventuele leveringsproblemen te voorkomen? Het is goed om daar nu al afspraken over te maken."

Het is van groot belang dat het bedrijfsleven en de overheid zich blijven voorbereiden.

Brexit gevolgen: van inzicht naar actie

Wie de Brexit-checklist heeft doorlopen, heeft een goed overzicht van de extra kosten die handel met het Verenigd Koninkrijk met zich mee gaat brengen. Nu is het tijd om keuzes te maken.

Doorgaan of stoppen met handel?

Tülkens: "Dit is relevant voor elke onderneming die op dit moment zakendoet met het Verenigd Koninkrijk. Als het aandeel in de omzet klein is en er een kans bestaat nieuwe afnemers of leveranciers te vinden binnen de EU, dan is dat zeker het overwegen waard. Zorg dan nu al dat u afspraken daarover maakt."

"De Brexit is echter ook een kans”, zegt Tülkens. “Een deel van de concurrenten zal zich waarschijnlijk terugtrekken uit het Verenigd Koninkrijk. In dat geval kan het eigen omzetaandeel juist flink toenemen. Een bedrijf zal dan wel moeten investeren, bijvoorbeeld in een eigen distributiekanaal in Engeland."

Handel na de Brexit: wat te doen?

Wilt u blijven handelen met het VK na de Brexit? Dan is zaak nu al een aantal zaken te regelen.

Vraag een AEO-vergunning aan

In veel gevallen is het verstandig te kiezen voor een AEO-vergunning, ofwel Authorised Economic Operator. AEO-bedrijven kunnen in aanmerking komen voor allerlei vereenvoudigingen bij douaneprocessen. Het totale proces van aanvraag tot afgifte van de AEO-vergunning duurt regelmatig een jaar of langer. Het aantal aanvragen zal door de Brexit de komende maanden flink toenemen. Het is dus belangrijk dit proces zo snel mogelijk in gang te zetten om extra vertraging te voorkomen.

Douaneafhandeling uitbesteden of zelf doen?

Is het aantal zendingen niet zo groot? Dan is het logisch om de douaneafhandeling uit te besteden bij een dienstverlener zoals een douane-agent. Zelf doen is weliswaar mogelijk, maar is alleen rendabel bij een groot aantal zendingen. Bovendien is daar gekwalificeerd personeel voor nodig, waar op dit moment veel vraag naar is. Daarnaast is een investering nodig in aangiftesoftware en zijn vaak douanvergunningen en een douanenummer (EORI) vereist. De douane zal eisen stellen aan de administratieve organisatie. Kanters van KPMG Meijburg & Co: "Als ik kijk naar mijn eigen praktijk, waarin we bedrijven helpen met exact dit vraagstuk, zie ik dat daar ongemerkt veel tijd in gaat zitten – gemakkelijk enkele maanden. Neem dus ruim de tijd voor het maken van dergelijke keuzes."

Brexit Taskforce

Brexit taskforce bestaat uit specialisten van KPMG én van Meijburg & Co, belastingadviseurs. Dát is de integrale aanpak die werkt. Of het nu is voor (internationaal) fiscaal beleid, distributieketens, grensoverschrijdende arbeid, financiën, IT gerelateerde dienstverlening of meer….