close
Share with your friends

Met name organisaties die algoritmes gebruiken hebben te maken met deze verantwoordelijkheden. De behoefte aan inzicht groeit dan ook – hoe werken algoritmes eigenlijk en zijn de uitkomsten te vertrouwen?

De ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie zit in een stroomversnelling en dringt overal in de maatschappij door. Algoritmes beïnvloeden in toenemende mate ons leven. Zij bepalen bijvoorbeeld hoeveel krediet je kunt krijgen, stellen medische diagnoses en voorspellen criminele activiteiten. Dat biedt geweldige kansen, maar roept tegelijkertijd vragen op over de werking van die algoritmes en de betrouwbaarheid van de uitkomsten.

Niet verwonderlijk dus dat bij steeds meer organisaties de behoefte groeit aan inzicht in de werking ervan. Zijn ze zorgvuldig ontwikkeld en effectief? Zijn de uitkomsten betrouwbaar, ethisch verantwoord en uitlegbaar aan belanghebbenden?

Richtlijnen voor betrouwbare AI

Hoewel AI in principe nog in de kinderschoenen staat, is de impact nu, en de potentiele impact in de toekomst enorm. Het is daarom niet verwonderlijk dat er steeds meer stemmen opgaan – ook vanuit de overheid – om wetgeving en richtlijnen op te stellen.

KPMG hecht veel waarde aan deze ontwikkeling van wetgeving en richtlijnen voor AI. Dat is namelijk de beste manier om algoritmes te kunnen toetsen. Om die reden zoeken we de samenwerking op met andere partijen, waaronder andere grote accountantskantoren en de overheid. Bovendien hebben we binnen KPMG een eigen visie opgesteld, die onder andere bestaat uit vier geboden voor betrouwbare algoritmes. In het kort zijn dat:

  • Agility & Robustness  Het algoritme is agile, ofwel transparant en flexibel en robust – ook op de lange termijn betrouwbaar.
  • Integrity  Het algoritme doet wat het zou moeten doen. En minstens zo belangrijk: het doet niet wat het niet zou moeten doen.
  • Explainability De ontwikkelaar van het algoritme kan de uitkomsten verantwoorden naar belanghebbenden, zoals klanten of toezichthouders.
  • Free from prejudice Het algoritme houdt zich aan de wet. De uitkomsten discrimineren niet, veroorzaken geen oneerlijke concurrentie en sluiten aan op de normen en waarden van de ontwikkelaar.

Ons ideale toekomstscenario is dat het mogelijk wordt om audits uit te voeren en onafhankelijke betrouwbaarheidsstempels af te geven aan algoritmes, zoals we dat al decennia doen in de financiële wereld. Maar bij gebrek aan richtlijnen is het daarvoor nu nog te vroeg.

Verantwoording afleggen over AI

Het feit dat er geen wetgeving of richtlijnen zijn voor AI, ontslaat organisaties niet van de verantwoordelijkheid om te werken met betrouwbare algoritmes. Daarom heeft KPMG AI In Control ontwikkeld. Beslissingen van een algoritme kunnen namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor mensen en bedrijven.

Neem de zelfrijdende auto. Wie is er verantwoordelijk in geval van een ongeluk? Is dat de inzittende, de autofabrikant of misschien zelfs de bouwer van het algoritme? Er zijn kortom nog veel vraagstukken om op te lossen. Want, in hoeverre zitten we als mens eigenlijk nog daadwerkelijk aan de knoppen?

Vertrouwen op AI met KPMG Ignite en AI In Control

KPMG heeft veel kennis in huis op het gebied van IT-auditing en Data & Analytics en kan hierin dus een belangrijke rol spelen. Die rol heeft betrekking op het hele spectrum van AI. Van initiatief tot bouw en implementatie, van betrouwbaarheid aan het begin tot controle aan het einde. We zijn namelijk wereldwijd actief bezig met hoe je de mogelijkheden van AI optimaal kan benutten, op een betrouwbare manier, met oog voor beheersing. Vanzelfsprekend zonder innovatie af te remmen.

Want door aan de voorkant goed na te denken over AI en algoritmes en de juiste expertise in te schakelen, kun je het volledige potentieel van AI benutten. Dat begint door gebruik te maken van een platform dat alle eigenschappen bevat om het maximale uit AI te halen, en eindigt bij het waarborgen dat de gebruikte AI ook daadwerkelijk betrouwbaar zijn.

Want bij KPMG vinden we dat vooruitgang pas echt vooruitgang is als die goed is voor mens en maatschappij.

Gemeente Amsterdam

KPMG adviseert uiteenlopende organisaties in de commerciële en non-profitsector bij het ontwikkelen en beheersen van hun AI. Zo werkt KPMG samen met de gemeente Amsterdam aan een methodiek die ervoor zorgt dat alle algoritmes betrouwbaar zijn vanaf de ontwikkeling. Er worden onder andere richtlijnen opgesteld voor het (ethisch) gebruik van data, het toepassen van specifieke technologie, en de uitlegbaarheid en controleerbaarheid van algoritmes.

Meer informatie over de uitdagingen rondom Artificial Intelligence?

Neem contact op met Frank van Praat, senior manager Trusted Analytics.

Laatste inzichten