The Audit Files: Waarom financial en non-financial assurance sámen in elk jaarverslag moeten staan

Financial en non-financial sámen in elk jaarverslag

Technologische en economische ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving, de invloed van de toezichthouder en de politiek: er zijn vele factoren die het auditvak op dit moment doen bewegen. In de blogserie The Audit Files bespreken KPMG-experts de ontwikkelingen in de wereld van audit. Deze keer: Mark Vaessen en Marco Frikkee over non-financial assurance bij KPMG.

Gerelateerde content

Waarom financial en non-financial samen in elk jaar verslag moeten staan

Wat zijn de ‘softe’ doelstellingen in een bedrijfsvoering van een organisatie waard? Meer dan u wellicht denkt. Veel bedrijven zijn nog nauwelijks bezig met de waarde van hun relatie tot bijvoorbeeld milieu, medewerkers en mensenrechten. Dat blijkt wel uit het feit dat audits nog altijd voornamelijk financieel van aard zijn. Maar daar moet verandering in komen. Wij pleiten voor de samensmelting van een financiële en niet-financiële assurance in één jaarverslag.

Traditioneel hebben we als accountants altijd de focus gehad op de jaarrekening en op cijfers. Maar tijden veranderen. De (meer)waarde van een bedrijf zit tegenwoordig voor een groot deel in heel andere factoren. Steeds vaker laat een jaarrekening maar twintig procent (of zelfs minder) van de bedrijfswaarde zien. Dat betekent dat tachtig procent van de waarde zit in andere factoren, bijvoorbeeld in mensen, vakkundigheid, mate van duurzaamheid, innovatiekracht, omgang met klanten, reputatie/kwaliteit van het merk en in de supply chain. Verslaglegging over dergelijke waardebepalende factoren en een bepaald niveau van vertrouwen dat de accountant daaraan kan toevoegen, vormen het idee achter non-financial assurance.

Klimaat-KPI's rapporteren

Een voorbeeld: een papierfabrikant heeft bomen nodig voor de productie van papier. Eén van de KPI’s is het herplanten van bomen. De vraag is: gebeurt dat herplanten op een adequate manier? We zetten dan drones in om de oppervlakte van de nieuwe aanplanting te meten. Op die manier kun je op klimaatonderwerpen KPI’s formuleren én daar als bedrijf over rapporteren.

Er is een onderscheid tussen KPI’s die directer gerelateerd zijn aan de langetermijnwaardecreatie van een bedrijf en de factoren die externe effecten veroorzaken op de maatschappij, zoals milieu of mensenrechten. Dat zijn aspecten die ook voor de samenleving in haar totaliteit van belang zijn. We hebben het hier derhalve over een breed spectrum van verslaggeving.

De waarde van het bedrijfs-DNA

Assurance op niet-financiële informatie is voor veel bedrijven nog onbekend of een relatief nieuw, zich ontwikkelend terrein. De verplichte financiële jaarrekening geeft een overduidelijk beeld van de financiële performance van een onderneming, maar juist de effecten die pas op langere termijn duidelijk worden zijn belangrijk. Deze vertellen iets over het DNA van een bedrijf: hoe gaat men om met de kansen en bedreigingen van bijvoorbeeld digitale transformatie en klimaatontwikkelingen? Ook de behoeften van consumenten veranderen. Er zijn bekende voorbeelden van bedrijven die zich focusten op de korte termijn en vergaten om te innoveren. Kodak is een heel klassiek voorbeeld. De fotografie- en filmfabriek weigerde jarenlang in te zetten op digitale fotografie, waardoor het bedrijf uiteindelijk zijn faillissement aan moest vragen.

De eerste stappen naar een hoge standaard

In de ogen van KPMG dient de niet-financiële verslaggeving een volwaardige plaats te hebben naast de financiële informatie. Veel bedrijven experimenteren al met verslaggeving over niet-financiële informatie (NFI), maar het ontbreekt nog aan eenduidige wereldwijde standaarden, waardoor consistentie en vergelijkbaarheid nog ver te zoeken zijn. Als we praten over het ontwikkelen van zulke standaarden, dan hebben we het niet over een ‘quick fix’. De hoge standaarden voor de financiële verslaggeving hebben ook tijd nodig gehad om te rijpen. Er komt ook bij NFI veel kijken: de impact van klimaatverandering, circulariteit en de beheersing van de supply chain. Het creëren van standaarden voor al deze informatie is niet eenvoudig. Daar worden nu belangrijke stappen gezet, en er is volop discussie gaande wie zulke standaarden dan zou moeten vaststellen. Gezien de grensoverschrijdende aard van veel van deze onderwerpen, met name als het gaat om rapportering over klimaat, is het met name ook belangrijk dat zulke standaarden wereldwijd worden toegepast.

Quote Mark & Marco

In lijn met de bredere toepassing van niet-financiële onderwerpen in verslaggeving, zie je ook dat bedrijven in toenemende mate de audit scope op deze onderwerpen uitbreiden, omdat men de meerwaarde van een gedisciplineerd auditproces ziet. Dat zijn de voorlopers op de markt. Mooi dat die er zijn, maar onbekend maakt onbemind. We hebben nog een lange weg te gaan. Bemoedigend is wel dat ook beleggers in toenemende mate vragen om toegevoegde zekerheid van accountants op niet-financiële onderwerpen, zoals onlangs Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters in een column in de Telegraaf.

KPMG heeft een team van experts op verschillende gebieden, zoals data, IT-security, AI, mensenrechten, supply chain en klimaat, die klanten kunnen adviseren over het laten auditen en het bieden van assurance op niet-financiële aspecten van de organisatie. Het begint immers altijd met een gesprek over wat er kan en waar de onderneming behoefte aan heeft. Denk hierbij aan een open gesprek, maar daarnaast geven we ook workshops om potentiële klanten duidelijk te maken wat assurance op niet-financiële informatie voor hen kan betekenen. Non-financial assurance moet op de langere termijn net zo vanzelfsprekend worden als de gangbare financiële audits bij bedrijven.

Vragen of opmerking naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met de auteurs:

Mark Vaessen, partner Audit 
Marco Frikkee, partner Business Assurance

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today