Privacyboete voor tennisbond KNLTB na verkopen persoonsgegevens van leden

Privacyboete voor tennisbond KNLTB

Op 3 maart 2020 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) een boete opgelegd van 525.000 euro voor het verkopen van persoonsgegevens van KNLTB-leden aan twee commerciële partijen. Een commerciële partij ontving persoonsgegevens van 50.000, de andere van meer dan 300.000 leden. De KNLTB-leden werden vervolgens via post of telefoon benaderd met aanbiedingen. Volgens de AP overtreedt de KNLTB hiermee de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De KNLTB verkocht de persoonsgegevens om twee redenen. Zo zou de verkoop van meerwaarde zijn voor de KNLTB-leden: zij zouden op deze manier kortingen en aanbiedingen krijgen op het gebied van de tennissport. Daarnaast kon de KNLTB met de opbrengsten van de verkoop van persoonsgegevens de dalende contributie-inkomsten opvangen.

Gerelateerde content

Nl compass

Verkoop van persoonsgegevens in het vizier van de AP

De AP heeft in het Toezichtskader 2018-2019 aangegeven zich in het bijzonder te focussen op de handel in persoonsgegevens. Deze boete lijkt daar dus het eerste gevolg van te zijn. Persoonsgegevens mogen namelijk alleen verwerkt worden wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze in eerste instantie verzameld zijn. Je zou dus kunnen zeggen dat wanneer je je inschrijft bij de KNLTB omdat je een tennisliefhebber bent, je er niet automatisch van uit hoeft te gaan dat de KNLTB jouw persoonsgegevens vervolgens doorverkoopt aan commerciële partijen. In het algemeen ervaren veel mensen deze vorm van direct marketing als vervelend, kwam ook naar voren in de klachtenrapportage die de AP afgelopen jaar publiceerde.

Verkoop persoonsgegevens kan geen gerechtvaardigd belang zijn volgens AP

De verkoop van persoonsgegevens is meestal alleen toegestaan als er toestemming is gevraagd aan de persoon. De KNLTB heeft geen toestemming aan zijn leden gevraagd, maar ging ervan uit dat hij een gerechtvaardigd belang had bij de verkoop van de gegevens. De AP is het niet eens met deze redenatie en stelt twee verschillende overtredingen vast:

Voor KNLTB-leden die vóór 2007 lid zijn geworden geldt dat hun persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst. Deze leden hoefden er dus niet van uit te gaan dat hun persoonsgegevens ook voor de doorverkoop gebruikt mochten worden. De persoonsgegevens zijn voor een ander doel gebruikt dan in eerste instantie de bedoeling was, oordeelt de AP.

Voor de groep die na 2007 lid is geworden, geldt iets anders. De KNLTB heeft aan deze groep namelijk wel aangegeven dat bepaalde ledeninformatie werd doorverkocht voor marketingdoeleinden. In 2007 ging de ledenraad hier ook mee akkoord. Aan de individuele leden van de KNLTB werd echter geen toestemming gevraagd, terwijl dit volgens de Privacywet wel zou moeten. Volgens de KNLTB was een beroep op de toestemmingsgrondslag niet nodig. Het genereren van extra inkomsten zou namelijk gelden als een gerechtvaardigd belang. Omdat het ledenaantal de afgelopen jaren sterk aan het dalen was, moest de KNLTB op zoek naar andere inkomsten, zoals de verkoop van persoonsgegevens.

De AP is het hier niet mee eens. De AP oordeelt dat de gedachte van de KNLTB dat het toegestaan zou zijn om geld te verdienen met persoonsgegevens haaks staat op het privacyrecht van mensen om grip te hebben op wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Oftewel, andermans privacyrechten opgeven voor eigen financieel gewin gaat volgens de AP in dit geval niet op. Wanneer organisaties zich dan wel op het gerechtvaardigd belang mogen beroepen legt de AP uit in de in november 2019 gepubliceerde normuitleg over het gerechtvaardigd belang.

Gerechtvaardigd belang & uw organisatie

Het is dus de moeite waard om scherp de verwerkingen in kaart te hebben waarvoor gerechtvaardigd belang als grondslag wordt gebruikt binnen uw organisatie. Heeft u deze actueel en volledig in het vizier, dan is het zaak te (her)evalueren of er een terecht beroep gedaan wordt op deze grondslag. Denk er ook aan dat er in dat geval een extra verantwoordelijkheid is om de rechten van betrokkenen te garanderen, zoals de verplichting om de betrokkene vooraf hierover te informeren.
Heeft u voor een dergelijk project tijdelijk extra privacy professionals nodig? Neem gerust contact met ons op.

De tennisbond KNLTB is "buitengewoon teleurgesteld en verbaasd" en tekent beroep aan tegen de boete. Lees hiervoor ons volgende blog.

Meer informatie?

Neem contact op met Stephan Idema, (020) 656 7047 of per e-mail.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today